Menu

Wijkschouw Waterwijk: knelpunten wegnemen en verbeteringen uitvoeren.

Deelnemers_wijkschouw_Waterwijk.jpgVrijdag 3 september organiseerde Jolanda Klok van Bewonerscommissie Waterwijk Ypenburg een wijkschouw. Daaraan namen ook deel Johan Molenkamp speelbeheerder stadsdeel, wegbeheerder Dennis, manager Jacqueline en bewoners van Waterwijk. Er zijn diverse plekken in de wijk bezocht.

Tijdens deze wijkschouw werden een aantal genoemd die volgens de bewoners voor verbetering vatbaar zijn, maar ook leuke suggesties en ideeën om de wijk nog gezelliger en mooier te maken werden aangedragen.

Blauwe Loper algemeen:
De kwaliteit van het water is slecht, heeft een groen/grijze kleur en het stinkt. Onlangs heeft men er zwanen en andere watervogels dood aangetroffen. Er zijn steeds minder eenden te zien. De oplossing zou zijn meer baggeren omdat het te ondiep is. Baggeren bevordert ook de waterkwaliteit is de stelling.                                                                                   
Suggesties: Men zou graag wat meer rietbeplanting willen zien, en ook waterlelies ter afwisseling. Tevens borden plaatsen rustig varen in verband met nesten, oeverbeplanting en riet.

Recreatie Blauwe Loper/ontmoetingsplek: 
Bewoners pleiten voor meer honden uitlaatplekken. Zij stellen voor een deel van het evenemententerrein af te zetten zodat honden met elkaar kunnen spelen en plaatsen van bankjes waar hondenbezitters (sters) elkaar kunnen ontmoeten. Een strandje voor de kinderen is er al, er zou ook een strandje voor honden moeten komen. Verder wordt voorgesteld sierverlichting aan te brengen bij het evenemententerrein, een fontein plaatsen in de Blauwe Loper, een paviljoen met klein terras bij de waterpartij/speelplek met verhuur van waterfietsen, kano’s en sup boards. Een verzoek aan de vissers: plaats geen tassen met vuil naast de prullenbakken!

Groen in de wijk:
Voorgesteld wordt bij boomspiegels beplanting te herstellen, tevens voorjaarsbollen en zomerbloeiers te planten voor het aantrekken van vlinders en bijen, tevens meer siergrassen planten en bloemen. Tevens pleit men voor het plaatsen van leiboompjes in plaats van onveilige hegjes, het planten van diverse soorten bomen rond de Blauwe Loper, gekleurde bloembollen in de middenberm van de hele Rijswijkse Waterweg ( voorbeeld: De Bras) en bloembakken aan de brug van het Böttgerwater, en tevens het verzoek te onderzoeken of aan de andere kant ook aanplant van meer groen en boompjes gerealiseerd kan worden.

Overlast: 
Er ontstaat overlast in de wijk doordat men (te) hard rijd in de straten en in woonerven. Dubbel parkeren is ook iets wat vaak voorkomt. Fietsers, scooters, elektrische stepjes en skateboarders rijden over de stoep vlak voor de woningen. Met name betreft het hier de Rijswijkse Landingslaan/van Campenvaart.

Leefbaarheid en veiligheid in de wijk:
Men pleit voor een betere verlichting Böttgerwater. Er is achterstallig onderhoud van gevels en tuinen, straten verzakken met name bij de gevels. Ook wordt er verzocht erfafscheidingen gelegen aan het Böttgerwater uniform te maken en uniforme tegels te gebruiken. Onkruid, (ganzen) poep en zwerfvuil is een niet aflatend probleem.

Een leuke suggestie als uitsmijter: Watergangen bevaarbaar maken en met elkaar verbinden zodat er een “KLEIN GIETHOORN’ ontstaat!  Bron: Jolanda. Tekst: Dick Muijs.

Foto: Het Wijkschouwteam met zittend 2e van rechts Jolanda Klok.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn