Menu

Vervanging speellocatie Van Campenvaart

waterwijk-logo.jpgDe speeltuin aan de Van Campenvaart is toe aan vervanging. In juli hebben we een informatiebijeenkomst gehouden in de speeltuin waarvoor u via een flyer was uitgenodigd. We presenteerden toen een 2-tal ontwerpen met ruimte voor aanpassingen. Hieruit is uiteindelijk een
definitief ontwerp gekozen dat we bij deze graag aan u willen presenteren.

Realisatie

De werkzaamheden zullen gefaseerd gerealiseerd worden aangezien we in de maand december rekening moeten houden met de feestdagen en de weersomstandigheden. We starten medio november met het weghalen van de oude toestellen en de ondergronden. Voor de feestdagen zullen al een paar nieuwe toestellen worden geplaatst. In het nieuwe jaar zullen de overige toestellen worden geplaatst en zal ook het kunstgras worden aangelegd. De plantjes voor de te realiseren beleeftuin worden in het voorjaar aangebracht. Als dit alles is gerealiseerd, gaan we de vernieuwde speeltuin "De koe" feestelijk met de buurt openen.

20191111172345.pdf Bewonersbrief Vervanging speeltuin Van Campenvaart

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn