Menu

Herinrichting plaats multikooi

Om een goed inrichtingsplan te maken is het van belang dat u als aan/omwonenden inspraak heeft in het te maken ontwerp. Ik wil u dan ook graag uitnodigen om op woensdag 13 september om 19.00 uur deel te nemen aan de inspraak. De inspraak wordt gehouden in het sportrestaurant in Centrum Piet Vink aan de Plesmanlaan 217. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Tijdens deze avond zullen namens de Dienst Stadsbeheer de Speelbeheerder, de heer Olierook en de Landschapsarchitect, Mw. Röwenkamp aanwezig zijn. Om te voorkomen dat het een avond wordt met veel ideeën en weinig uitwerking heeft Mw. Röwenkamp enkele schetsen gemaakt met mogelijkheden voor deze plek. Zij zal deze schetsen met een beamer presenteren en lopende de avond zullen wij gezamenlijk tot een ontwerp komen waar een ieder zich in kan vinden. Het ontwerp wordt na de inspraak verder uitgewerkt en aan u toegezonden. De realisatie van het ontwerp zal om budgettaire redenen begin 2007 plaats vinden.

Tenslotte kan ik u nog melden dat deze brief wordt bezorgd bij de 42 woningen die als het ware in een ruime cirkel bij de bewuste speelplek liggen.

Ik ga er vanuit u met deze informatie van dienst te zijn geweest en hoop u op de inspraakavond te zien.


bron=Gemeente Den Haag
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn