Menu

Vergadering Bewonersinitiatief Waterwijk

 

Agenda voor de vergadering van donderdag 20 november 2008

20 h in de oranje zaal van het Piet Vink centrum

 


 1. Opening, vaststelling van de agenda voorzitter

 2. Mededelingen bestuur

 3. Notulen vergadering 16 oktober voorzitter

 4. Actiepuntenlijst 16 oktober-vergadering voorzitter

 5. Bestuurszaken:
  - vergaderschema volgend jaar [allen]
  - BPY vergadering 29 oktober (o.a. nieuwjaarsborrel 24-1-09) [voorzitter]
  - Financiën [penningmeester]

Commissies:

 1. Milieu, verkeer en veiligheid [Eveline e.a.]

 2. Recreatie en speeltuin eval. Halloween; sint, kerst, oud en nieuw [Riet / voorzitter / Petra]

 3. Preventieteam (19-11 BIW-bijeenkomst Piet Vink en
  25-11 Stedelijk Netwerk Bewonersinitiatieven in Stadhuis) [Lion / Harrie]

 4. Redactie en buitenwijkse activiteiten wijkkrant, website [Eveline]

 5. Wat verder ter tafel komt [allen]

 6. Rondvraag [allen]

 7. Sluiting [voorzitter]

Bij verhindering of vervanging graag bericht aan secretaris!

Uitgenodigd zijn: het bestuur (Danny, Petra, Jan Willem) en de commissievoorzitters: Eveline, Harrie, Lion en Riet. Als vertegenwoordigster van Boog is Violette de Ronde uitgenodigd (is verhinderd). Ook Piet krijgt de uitnodiging.

De vergaderingen zijn openbaar: andere commissieleden en belangstellenden zijn welkom: nodigt hen uit!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn