Menu

BPT Waterwijk zet inbrekers in het zicht

Lampenactie.jpgEind 2015 organiseerde verhuurder Staedion de prijsvraag “Mijn Thuis”. Een eigen thuis voor iedereen, dat is wat Staedion samen met de bewoners wil realiseren. Aan de inwoners van Den Haag werd gevraagd mee te denken en ideeën in te sturen voor bijdragen die ervoor kunnen zorgen dat bewoners zich (nog meer)thuis voelen in de buurt.

Tijdens de leefbaarheidsmarkt die Staedion organiseerde, werd bekend gemaakt dat aan BPT Waterwijk een prijs ter hoogte van 4500 euro werd toegekend voor het project Light Up achterpadenverlichting “gaat er een lichtje branden”.

Na goed voorbeeld van BPT de Singels, wil ook BPT Waterwijk achterpadenverlichting aanbrengen in haar buurt. Het doel van deze actie is om de bewoners een veiliger gevoel te geven op het achterpad en tevens het aantal (pogingen tot) inbraak via de achterzijde van de woningen te reduceren. Tevens vergroten we daarmee de veiligheid in onze wijk in het algemeen. Ongeveer 80% van de inbraken in onze wijk vindt plaats via de achterzijde van de woning, veelal grenzend aan slecht of onverlichte achterpaden.

Vooraf heeft BPT Waterwijk in de buurt een inventarisatie gedaan van slecht verlichte achterpaden en ingeschat waar de nog te plaatsen energiezuinige buitenlampen zouden kunnen worden geplaatst. Hieruit bleek dat vooral het achterpad  van Visdijk en  Smitsdijk slecht  verlicht waren.

Eind juni zijn de bewoners benaderd voor hun medewerking om de buitenlamp aan hun schuur geïnstalleerd te krijgen. Hierbij is afgesproken dat alles uitgevoerd zal worden door een gecertificeerde elektricien.

Afgelopen vrijdag is de eerste lamp geplaatst. De rest zal deze maand geplaatst worden, zodat het achterpad geheel verlicht zal zijn. Dit zal de veiligheid in de wijk ten goeden komen.

BPT Waterwijk werkt graag samen met de bewoners van Waterwijk aan een veiliger buurt. Wellicht bent u ook geïnteresseerd om hieraan bij te dragen en mee te lopen in ons team. Als u minimaal eenmaal per maand beschikbaar bent dan verwelkomen wij u graag. Wanneer u meer informatie over ons team wilt, kunt u mailen naar

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn