Menu

De Wijkagent van Waterwijk Frans de Best aan het woord

Foto_1_De_wijkagent_Frans_de_Best.JPGIn het kader van de serie artikelen waarbij het voorstellen van de wijkagenten die op Ypenburg actief zijn centraal staat, praat ik met Frans de Best, sinds 1 oktober wijkagent in de buurt Waterwijk. Opmerkelijk feit is wel dat de hele familie de Best bij de politie werkzaam is. Naast Frans ook zijn vrouw en beide kinderen!

Frans, hoe lang al werkzaam bij de politie ? " Bijna 35 jaar, waarvan de laatste 7 jaar in Leidschenveen Noord en nu sinds 1 oktober 2014 wijkagent in Waterwijk op Ypenburg"

Over welke eigenschappen moet een wijkagent beschikken? Frans: "Goede contactuele eigenschappen is een vereiste. Hij moet sociaal zijn, kunnen verbinden om partijen nader tot elkaar te brengen, problemen signaleren en daar adequaat mee om kunnen gaan en waar nodig handelend kunnen optreden, aanwezig zijn, ook goed kunnen luisteren, de juiste contacten aanboren en onderhouden en waar nodig partijen verwijzen naar hulpinstanties en een positieve uitstraling hebben"

Is de wijkagent ook een vertrouwenspersoon en hoe wijd is dat begrip ? " Je wilt graag een vertrouwenspersoon zijn, maar er zijn grenzen, hoewel die vaak moeilijk te trekken zijn. Je bent bovenal politieman en je handelt daar dan ook naar. Dat kan wel eens niet goed begrepen worden. Vroeger ging dat wat gemakkelijker, maar tegenwoordig is dat best lastig. Dat wankele balanceren op het koord is niet altijd even makkelijk, maar tegelijkertijd ook een uitdaging om zaken tot een goed einde te brengen" zo zegt Frans.

Wat is Waterwijk voor een wijk ? Frans (55) " Ik werk er nog maar kort, maar de eerste indrukken zijn dat het een leuke wijk is. Ben mij nu nog aan het inwerken bij de verschillende instanties die in de wijk werkzaam zijn zoals de scholen, de jeugdzorg, wijkorganisaties, preventieteams, jongerenwerk, ouderenzorg et cetera. Die contacten moten nog verder uitgebouwd worden maar in eerste instantie is het zeer positief. Het werk is dan ook afwisselend, leuk en uitdagend om te doen"

Buurtpreventieteams zijn belangrijk, ook in Waterwijk. Wat is jouw visie daarop ? " Ja, niet meer weg te denken uit de buurten of wijken. Zij doen heel veel nuttig werk; zijn de oren en ogen van de wijk en zorgen er mede voor dat de criminaliteit verminderd. Alleen daarom al zijn buurtpreventieteams onmisbaar. Hoe meer mensen daaraan meedoen hoe veiliger het kan zijn in de wijk" aldus Frans.

Ben je van mening dat je voldoende tijd kan besteden aan je aanwezigheid in de wijk ? Frans: "wij worden inderdaad belast met ( veel) administratief werk, waardoor je aanwezigheid in de wijk wel eens in de knel komt. Maar administratie hoort er nu eenmaal bij; het is een belangrijk onderdeel van je werk. Je moet zaken vast kunnen leggen voor bijvoorbeeld een nader onderzoek. Het is al vaker gezegd, wij roeien met de riemen die we hebben en dat zijn er best veel, maar we doen er alles aan om zoveel als mogelijk in de wijk aanwezig en voor de bewoners aanspreekbaar te zijn"

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn