Menu

Vervanging of opheffen speeltuin De Vroomedijk


Als de speelplek nog goed gebruik wordt komen er nieuwe speeltoestellen. Als blijkt dat de meerderheid van de omwonenden vindt dat de speelplek geen meerwaarde meer heeft, wordt de speelplek opgeheven en komt er een grasveld voor terug.
Bij de bewonersbrief die omwonenden van de speeltuin hebben gekregen, zitten als bijlagen 2 ontwerpen voor de nieuwe inrichting van de speeltuin en de keuzemogelijkheid voor opheffing van de speelplek. Binnen 4 weken kunnen zij hun keuze doorgeven.


Meeste stemmen gelden
Het definitieve ontwerp of het opheffen van de speeltuin wordt bepaald op basis van 'de meeste stemmen gelden'. Mocht er echter minder dan 40% van de bewoners reageren, dan wordt automatisch gekozen voor het opheffen van de speelplek. Zodra alle reacties verwerkt zijn, horen de bewoners wat de uitkomst is. De uitvoering van de uiteindelijke keuze gebeurt voor de zomer.


Bewonersbrief
Omwonenden hebben hierover een brief ontvangen van de gemeente. Deze treft u aan als bijlage van dit artikel.
 
Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de groenbeheerder mevrouw I.J. Hol. Zij is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur via telefoonnummer 14 070.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn