Menu

Nieuws

Inloopavond Speelplek Waterwijk

  • Geschreven door waterwijk
Op 19 april houdt de Dienst Stadsbeheer tussen 18.00 en 20.00 uur in het Piet Vinkcentrum aan de Plesmanlaan een inloopavond over de toekomstige speelplek aan de Van der Woudendijk.

Op aangeven van de bewoners heeft de gemeente geconstateerd dat er in dit gedeelte van Waterwijk een grote behoefte is aan extra speelgelegenheid voor de jeugd tot 12 jaar. In overleg met de ontwikkelaar en het samenwerkingsverband Ypenburg heeft de gemeente een stuk grond aangekocht in Waterwijk voor de realisatie van een speelplek. Inmiddels is hiervoor een ontwerp gemaakt.

De bedoeling is dat bewoners een deel van het beheer van en toezicht op de speelplek gaan uitvoeren, dit gebeurt door oprichting van een speeltuinvereniging. Tijdens de inloopavond krijgen de bewoners de gelegenheid om de Dienst Stadsbeheer te vertellen wat zij vinden van het ontwerp van de speelplek. De bewoners van het grijze en rode eiland en de nabij gelegen flats van de Rijswijkse Landingslaan ontvangen nog een uitnodiging voor deze inloopavond. Lees meer...

Buurtpreventieproject Waterwijk genomineerd

  • Geschreven door waterwijk
Ook dit jaar zoekt de gemeente naar de beste initiatieven van bewoners en ondernemers die de veiligheid in de stad vergroten. Een onafhankelijke jury heeft drie initiatiefnemers genomineerd voor de Haagse Heldenprijs 2006: (a) het werkervaringsproject De Trix, (b) het Jongeren Preventie Team uit Wateringse Veld en (c) het buurtpreventieproject in Waterwijk.

U kunt stemmen op het project dat volgens u de Haagse Heldenprijs 2006 verdient. Het project dat de meeste stemmen krijgt, is de winnaar van de Haagse Heldenprijs 2006. De prijs bestaat uit 2500 euro en een oorkonde, de nummers twee en drie ontvangen respectievelijk 1500 en 1000 euro.
Stemmen gaat als volgt: u zendt een e-mail naar met daarin uw naam en het stadsdeel waarin u woont. U geeft aan of u stemt op a (Werkervaringsproject De Trix), b (Jongeren Preventie Team Wateringse Veld) of c (Buurtpreventie Waterwijk).Lees meer... Lees meer...

Notulen bestuursvergadering Bewoners Initiatief Waterwijk

  • Geschreven door waterwijk
Lees meer...19 februari 2009, 20 uur oranje zaal Piet Vink Centrum

1. Opening, vaststelling van de agenda
De voorzitter opent als de niet afgemelden aanwezig zijn om kwart over acht de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Verandering van de agenda is niet nodig. Lees meer...

Ook last van zilvervisjes in Ypenburg?

  • Geschreven door waterwijk
Lees meer...De plaag gedijt in vochtige (goed geïsoleerde) woningen, ook optrekkend vocht of condens via de buitenmuren kunnen oorzaak zijn. Hiervoor is een coating te verkrijgen, vaak zijn dit de muren waar slagregen op staat. Hoge lucht vochtigheid is dus de oorzaak van deze visjes. Herkent u ook de volgende problemen? Beestjes in het bad, de gootsteen, achter de plinten, in kasten, in boeken. Wordt het niet eens tijd dat u ze voorgoed de deur wijst? Lees meer...