Menu

Welzijn en voorzieningen

VÓÓR Welzijn
VÓÓR Welzijn is de aanbieder van opvang, zorg en welzijn in uw wijk. Alle bewoners van jong tot oud kunnen bij ons terecht. Tot ons aanbod behoren peuterspeelzalen/voorscholen, het kinder- en jongerenwerk, ouderenwerk, maatschappelijk werk en opvoedondersteuning.
Wij bieden ontmoeting, recreatieve en educatieve activiteiten en geven informatie, advies en voorlichting, en bieden hulp aan diegenen die het (even) wat moeilijker hebben en stimuleren talenten van bewoners. Tevens ondersteunen wij projecten die de band tussen bewoners versterken en de betrokkenheid met de wijk vergroten.

Meer informatie vindt u hier