Menu

Onderhoud stoepen Wrightlaan

wrightlaan.jpgIn de week van 18 mei 2015 begint de gemeente met het herstraten van de stoepen in de Wrightlaan. De werkzaamheden duren naar verwachting tot 17 juli.

Uit metingen is gebleken dat de stoepen op veel plaatsen zijn verzakt en daarom opgehoogd moeten worden. De aansluiting van de stoep naar een tuin-of toegangspad wordt eveneens opgehoogd om het regenwater te laten afvloeien naar de kolken in de straat. Eigenaren of huurders zijn zelf verantwoordelijk voor het eventueel ophogen van hun tuin- of toegangspad.  
De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn delen van de stoep en de parkeervakken afgesloten. Verkeersborden en afzethekken schermen het gebied af. Indien nodig worden er loopschotten voor voetgangers neergelegd. Verkeer kan te allen tijde langs het werk rijden. 

De gemeente vraagt bewoners:

  • de auto elders te parkeren indien nodig
  • fietsen, bloembakken of ander obstakels van de stoep te halen
  • huisvuil op een plaats aan te bieden die voor de vuilniswagen bereikbaar is.

Hulpdiensten

De ambulance, brandweer en politie (hulpdiensten) moeten ook tijdens de werkzaamheden de Wrightlaan en omgeving goed kunnen bereiken. Parkeer daarom uw auto alleen in de parkervakken, zodat de wagens er in geval van nood goed door kunnen.

Bewonersbrief

Omwonenden hebben hierover een brief (met tekening) gekregen van de gemeente. U kunt deze brief lezen door de download te bekijken bij dit bericht.

Meer informatie

Heeft u tijdens de uitvoering vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de toezichthouder, de heer J. Schouten, telefoonnummer (0174) - 21 38 37 of stuur een e-mail naar de gemeente.

Wrightlaan20150429112214716.pdf Wrightlaan20150429112214716.pdf

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn