Menu

BuurtPreventieTeam (BPT)


Zowel de gemeente als de politie hanteren liever de naam BuurtPreventieTeam, aangezien in meer wijken in Ypenburg én Leidschenveen deze groepen zo genoemd worden. Vanaf heden zal de nieuwe op te richten groep dus BuurtPreventieTeam (BPT) heten. De inhoud blijft hetzelfde en geven wij hieronder nog even aan.

BPT is een groep enthousiaste vrijwilligers  (bewoners uit de wijk) die met elkaar de extra ogen en oren van de wijk zijn. Samen met  o.a. de wijkagenten, de gemeente Den Haag en bewonersorganisatie Singels kan zo’n groep een bijdrage leveren aan het leefbaarder en veiliger maken en houden van de wijk Singels. Waterwijk, de wijk naast Singels, heeft al een dergelijk team  in de wijk lopen waarover zij zeer enthousiast zijn.

De vrijwilligers surveilleren in de avonduren door heel Singels en rapporteren aansluitend aan de juiste instanties. Denkt u hierbij aan klachten zoals zwerfvuil op straat, aangebrachte vernielingen, defecte straatverlichting, overlast en mogelijke criminaliteit. Kortom alles wat te maken heeft met de verbetering van de wijk Singels.
De wijkagent zal zelf ook meelopen met dit team door de wijk Singels, voor zover zijn diensten, dit natuurlijk toelaten. Ook zal hij het team voorlichten over hoe en waar zij op moeten letten.

Na de succesvolle bewonersavond hebben zich al 8 mensen aangemeld, maar dit is nog niet voldoende. Wie  helpt ons om zeker tot de 10 of meer te komen!

Interesse, meer informatie of gelijk aanmelden?
Mail naar: of bel met 06-24938529

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn