Menu

Wijkschouw in de Singels - Ypenburg


`Nuttig om elkaar te spreken en gelijk de aandachtspunten kenbaar te maken bij de diverse partijen` zo zei één van de bewoners. En dat was ook het doel van de wijkschouw: bewoners en ambtenaren van het stadsdeelkantoor (de wegbeheerder, welzijn/jeugd en participatie,  milieubeheerder, openbare orde en veiligheid) zetten zich samen in voor de buurt.  Zo zei wijkagent Eric de Jongh: ”Bewoners zijn er iedere dag en zien veel meer dan wij”.

Tijdens de wijkschouw kwamen verschillende onderwerpen ter sprake. Van verzakkingen van de stoepen, het beheer van de ondergrondse vuilcontainers, de straatverlichting en de mogelijkheden om de toegang tot de achterpaden door bewoners te reguleren. Samen met de wegbeheerder is er ondermeer stilgestaan bij de “te” kleine parkeerplaatsen.
 
De professionals hebben alle aandachtspunten genoteerd en zullen de aanpak daarvan terugkoppelen aan de bewoners. Zij hebben toegezegd hieraan actief mee te werken en hun bijdrage te leveren. Bewoner en initiatiefnemer Machel  zei: “Ik word hier heel blij van en waardeer het dat bewoners en professionals op zaterdagochtend tijd vrijmaken om onze buurt te verbeteren”.

Wilt u dit ook bij u in de straat of heeft u een idee om de buurt te verbeteren dan kunt u net zoals deze bewoners contact opnemen met opbouwwerker Lodi van Brussel van Stichting Boog (via www.boog.nl).

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn