Menu

Ypenburg 20 jaar na de bouw nog steeds een mooie Vinex Locatie

Peter_van_dam_.jpgYpenburger Peter van Dam heeft een passie voor architectuur. Zijn visie op de bouw van de Vinex locatie 20 jaar geleden en de uitvoering leverde een interessant en boeiend betoog op.

Geschiedenis:

“ Met bijna 11.000 woningen en circa 30.000 inwoners heeft Ypenburg zijn definitieve vorm en afmeting bereikt” zo begint Peter zijn betoog. “Het voormalige vliegveld Ypenburg hield in 1992 op te bestaan en het grondgebied kwam in handen van de gemeenten Nootdorp, Pijnacker en Rijswijk en heeft gediend tot ontwikkeling van een nieuwe woonwijk door velen genoemd als een buitenplaats. Met Den Haag als belanghebbende zijn toen drie Vinex locaties ontstaan; Wateringseveld, Leidschenveen en Ypenburg”.

Karaktervorming:

Ypenburg behoort tot één van de mooiste Vinex locaties. Dat komt vooral door een masterplan dat voor dit historische landschap is vervaardigd. Het plan hield in dat door een sterke bouwkundige structuur ruimte werd gecreëerd waardoor verschillende buurten daadwerkelijk een eigen woonmilieu vormen.

Uitvoering:

 Door de uitvoering van de deelplannen ontstond ook de nodige flexibiliteit. De velden zijn afgebakend met daarbinnen aangegeven de hoofdwegen, groenvoorzieningen en watergangen. De uitvoering van dat masterplan is volledig gelukt: kijk langs de Rijswijkse Landingslaan naar de bomenrij en de fraai aangelegde taluds waardoor een eindeloos beeld wordt gecreëerd, kijk naar de diversiteit van de woningen en de speels aangelegde waterpartijen met de omliggende wandelpaden”.

Hoofdonderdelen deelplan:

“De hoofdonderdelen binnen het deelplan zijn de Landingsbaan, de Ypenburgse Boslaan, de Parkwal, en het station met het spoortracé. Dit plan haalde zijn inspiratie uit de bouw van het voormalige militaire vliegveld met zijn startbaan. Na de uitvoering van de hoofdonderdelen komen de structuurplannen van de zes woonmilieus Morgenweide, Singels, Bosweide, Waterwijk, de Bras en de Venen tot ontwikkeling. Uitgangspunt was daarbij een voorziening van experimentele woningbouw die tot nu toe nog niet in de steden was terug te vinden” zegt Peter.

Samenstelling woonmilieus:

“De grondtoon van wijk Singels was baksteen in aardkleuren en natuurlijke materialen. Het winkelcentrum kreeg echte hoogbouw in baksteen. Bosweide is aangelegd via een lassoworp en heeft daarbij een tuinstad-achtig karakter ontwikkeld met vrijstaande villa’s en kronkelwegen. Waterwijk werd een archipel van wooneilanden. De lange zichtlijnen over het water geven deze wijk haar eigen karakter. Wijk de Bras ligt achter een dijk en is daarom ruimtelijk afgesneden van de rest van Ypenburg. Boerderijen e.d. geven de locatie iets landelijks. De Venen sluiten mooi aan bij de lintbebouwing van de Veenweg en Nootdorp. De bebouwing bestaat hier voornamelijk tweelaags met een kap. Morgenweide laat in zijn structuur een verdicht bebouwingsbeleid zien met daarin opgenomen een groot aantal gevarieerde woningmodellen wat zorgt voor een levendigheid en prettig wonen’. 

Eindconclusie:

Peter: “Ypenburg is een mooie locatie met een sterk wisselende architectuur waardoor het woongenot alleen maar kan toenemen. Of Ypenburg een stadsdeel is van Den Haag of een buitenwijk houdt de circa 30.000 inwoners niet echt bezig; Het zijn gewoon Ypenburgers in hun eigen buitenplaats”.

Foto; © Dick Muijs. Peter van Dam: een Ypenburger in de buitenplaats.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn