Menu

Spreekuur met wethouder Kavita Parbhudayal leverde goede gesprekken op.

spreekuur_wethouder.jpgIn het kader van gesprekken die de wethouder voert met bewoners over het wel en wee in hun woonomgeving waren inwoners van Ypenburg uitgenodigd met hun vragen, suggesties en opmerkingen langs te komen. Plaats van samenkomst was de bibliotheek Ypenburg.

Bewoners die iets wilden bespreken met de wethouder waren verzocht zich vooraf te melden bij het stadsdeel. Bij binnenkomst in de bieb werden zij opgewacht door projectleider Bonny van der Burg met koffie of thee. Aan de tafelgesprekken nam ook deel Stadsdeeldirecteur Petra Sevinga. De vele vragen werden na afloop meegenomen voor  overleg en bestudering. Over enige tijd krijgen de vragenstellers persoonlijk bericht. Er werd onder meer gesproken over:

-De sluizen/waterdoorloop en beschoeiingen zijn in slechte staat wat leidt tot   grondverzakking.       
- Bouw verzorgingstehuis voor bejaarden.    

- Duurzame huisbibliotheken, buurtbibliotheken.

- Gemeentelijk beleid met betrekking tot ‘scheefwonen’.

- Locatie Veenweg slecht internet. KPN kan het niet oplossen.

- Rotonde op specifieke locatie.

- Jeugdwerkloosheid.

- Meer bomen/groen op Nootdorpse Landingslaan.

- Verkeerssituatie scholekstersingel/overgang trambaan/Fellowshiplaan.

- Hondenuitlaatplekken/afvalbakken startbaan/Nootdorpse Landingslaan. 

- Scooteroverlast jongeren.

- Leegstaande panden in winkelcentrum gebruiken voor ontmoetingsplekken met    politie en dergelijke, of gebruiken voor exposities.

Foto:© Dick Muijs. De wethouder en stadsdeeldirecteur in gesprek met bewoner Peter.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn