Menu

Ypenburg mogelijke locatie voor nieuwe tramremise HTM

GAVI-kavel_Ypenburg.jpgAfgelopen week werd duidelijk dat het college van B&W van de gemeente Den Haag plannen heeft om een nieuwe tramremise op het GAVI-kavel in Ypenburg te huisvesten. Dit kavel is een tijdlang als mogelijke heli-haven in beeld geweest. Na vele jaren lijkt er toch een bestemming voor deze grond gevonden te zijn.

Nieuwe trams, grotere vervoerscapaciteit
De komende jaren worden de oude rood/beige trams, met hoge instap, vervangen door de grijsrode voertuigen die meer reizigers kunnen vervoeren en ook voor mindervaliden het reizen mogelijk maakt. Deze grotere trams nemen meer stallingsruimte in en mede daardoor is de gemeente Den Haag met de HTM een onderzoek gestart naar mogelijkheden van een locatie voor de bouw van een nieuwe tramremise. 

GAVI-kavel Ypenburg
Van alle onderzochte locaties blijkt nu het GAVI-kavel in Ypenburg de beste optie te zijn om nader te onderzoeken. In dit gebied bevindt zich nu onder andere: een stadscamping, stadsimker, houtzagerij en stadsmoestuin. Het nog braakliggende stuk land is ooit in beeld geweest als helikopterhaven maar dit plan is door de huidige gemeenteraad verworpen.

Onderzoek
Er ligt nu dus een verzoek aan de gemeenteraad om goedkeuring te verlenen aan het starten van een vervolgonderzoek een zogeheten Nota van Uitgangspunten. Deze nota zou begin 2021 klaar moeten zijn. 

Meer achtergrondinformatie over de plannen is terug te vinden in de bijlage van dit artikel. 

 

Uitwerking nieuwe tramremise op de GAVI-kavel en opmaak van Nota van Uitgangspunten.pdf Uitwerking nieuwe tramremise op de GAVI-kavel en opmaak van Nota van Uitgangspunten.pdf

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn