Menu

Voortgang werkzaamheden Vlietzoom

191593_fullimage_Roba.jpgGraag hadden we u tijdens het Burenoverleg Vlietzoom/Hoornwijck op 24 maart a.s. bijgepraat over de voortgang van het werk en de aankomende werkzaamheden in de Vlietzoom. Echter, het Burenoverleg gaat niet door in lijn met de maatregelen die getroffen zijn tegen de verspreiding van het Coronavirus.

Uiteraard volgen medewerkers bij de uitvoering van de werkzaamheden de richtlijnen van de RIVM. We doen er alles aan om u de komende periode zo goed mogelijk te blijven informeren over onze werkzaamheden. Graag geef ik u daarom in deze brief een overzicht van het werk dat tot en met mei wordt uitgevoerd in de Vlietzoom.

Werkterrein Vlietzoom

De aannemer werkt tot medio juni aan de afwerking van de omgeving rond de toerit van de tunnel. Het werk omvat onder meer het asfalteren van wegen en fietspaden rond de tunneltoerit, het aanbrengen van bestrating, het planten van struiken en ander groen en het afwerken van bermen.Tot begin april wordt de laatste hand gelegd aan de wegen van en naar familiepark Drievliet. De toegangsweg vanaf de Laan van ’s-Gravenmade naar het parkeerterrein van Drievliet wordt geasfalteerd en slagbomen worden geplaatst. Ook worden de laatste werkzaamheden aan het parkeerterrein en de hellingbaan uitgevoerd, zodat alles klaar is voordat Drievliet weer open gaat.

Dienstgebouw en tunnel

In de afgelopen periode is de buitenzijde van het dienstgebouw verder afgemaakt. Na het plaatsen van 450 zonnepanelen op het dak, zijn de zijkanten van het gebouw bekleed met zwarte aluminium panelen. Om het gebouw zoveel mogelijk in de groene omgeving in te passen, krijgt de buitenzijde van het dienstgebouw een groene uitstraling door klimplanten die tegen de wanden aangroeien. Tegen beide zijden van het gebouw zijn grondwallen aangelegd. Deze zijn ongeveer 4 meter hoog en lopen schuin omhoog tegen het gebouw. Om te zorgen dat de klimplanten straks omhoog kunnen groeien zijn voor de zwarte gevelbeplating stalen kabels bevestigd. De aannemer plant de klimplanten dit voorjaar op de grondwallen en daarna zal het gebouw aan weerszijden groener en groener kleuren.In de tunnel en het dienstgebouw werkt de aannemer aan het plaatsen van circa 50 verschillende installaties en besturingssystemen. Deze installaties zijn nodig om ervoor te zorgen dat het verkeer straks veilig gebruik kan maken van de Rotterdamsebaan. Inmiddels hangt in de tunnel een groot deel van de installaties, zoals de ventilatoren, hulppostkasten, verlichting en luidsprekers en de installaties in de pompkelders staan of hangen op hun plek. In de gebouwen bij de tunnel zijn de eerste besturingskasten geplaatst die nodig zijn om de installaties aan te sturen. Nog voor de zomer krijgen de laatste installaties, zoals camera’s, vluchtwegaanduidingen en matrixborden, een plek. Tegelijkertijd worden de dwarsverbindingen als vluchtroute ingericht en de allerlaatste kabels getrokken. Als alle installaties geplaatst zijn, gaat het project een volgende projectfase in: de testfase. In de testfase worden alle installaties uitvoerig getest of ze naar behoren werken.

Inrichting Molenvlietpark

De inrichting van het Molenvlietpark is bijna klaar. Inmiddels zijn de bruggen in en de toegangsbrug naar het park aangelegd en is het meeste groen geplant. Het trekvlotje en de speeltoestellen worden in april geplaatst. In mei worden er waterplanten gezaaid. In de week van 30 maart staat het asfalteren van de voetpaden met schelpenasfalt op de planning. Na een langdurige periode met veel regen is de grond erg nat, waardoor het asfalteren eerder niet mogelijk was. Mocht de grond in de week van 30 maart toch nog te nat zijn, dan moet het asfalteren op een later moment gedaan worden.De opening van het Molenvlietpark is gepland in het voorjaar. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.

Pluktuin

Onderdeel van het Molenvlietpark is het perceel naast Zeerust. Hier zou een pluktuin komen. Maar uit nader bodemonderzoek is gebleken dat de grond niet geschikt is om bomen, planten en struiken te planten waaraan eetbare noten, zaden en vruchten groeien. De landschapsarchitect maakt daarom een nieuw beplantingsplan. De overige inrichting van het perceel blijft ongewijzigd en inmiddels is de aannemer gestart met de grondwerkzaamheden in dit deel van het park. Zo wordt er in het midden een vijver gegraven en rondom de vijver een glooiend landschap aangebracht. In de week van 30 maart worden de wandelpaden aangelegd en daarna wordt het perceel verder ingericht. Omdat het beplantingsplan opnieuw gemaakt moet worden, zullen bomen en struiken in het najaar geplant worden.

Trekfietstracé

Op het werkterrein in de Vlietzoom is half maart het grootste deel van de fietspaden geasfalteerd. Een aantal van deze fietspaden is onderdeel van het Trekfietstracé, de sterfietsroute tussen Ypenburg en het centrum van Den Haag. Tot medio juni werkt de aannemer aan het deel van het Trekfietstracé tussen het dienstgebouw van de tunnel in de Vlietzoom en de Westvlietweg. Van eind mei tot half juni werkt de aannemer aan de aansluiting van het nieuwe fietspad op de Westvlietweg. Een deel van het werk staat gepland in het weekend van 5 tot 8 juni. Tijdens dit weekend is de Jan Thijssenweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Verkeer wordt omgeleid via de Hoornbrug en de Oude Tolbrug.

Binnenkort ontvangt u meer informatie over deze werkzaamheden.Wanneer de werkzaamheden voor de fietsroute zijn afgerond en het Jan Linzelviaduct klaar is, kan dit deel van het Trekfietstracé opengaan voor fietsers. Naar verwachting is dit omstreeks juni.

Volgend Burenoverleg

Ik hoop u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben en dat het volgende Burenoverleg Vlietzoom/Hoornwijck weer op normale wijze kan doorgaan. Dit overleg is op dinsdag 14 juli 2020. Heeft u in de tussentijd vragen, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar  

Kijk voor meer informatie over het project op https://www.rotterdamsebaan.nl 

2020-03-20 Voortgang werkzaamheden Vlietzoom.pdf Lees hier de bewonersbrief

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn