Menu

Lezing: Slag om de residentie en de gebeurtenissen op en rond vliegveld Ypenburg

Mei 1940
Op 10 mei 1940 overvielen Duitse strijdkrachten het neutrale Nederland. Ons land kreeg daarbij de bedenkelijke primeur van de eerste grote luchtlandingsoperatie in de geschiedenis. Parachutisten en luchtlandingstroepen landden om Den Haag met de bedoeling Koningin Wilhelmina, regering en opperbevel gevangen te nemen. De uitschakeling van deze hoogste leiding moest automatisch de ineenstorting van het Nederlandse verzet tot gevolg hebben, waardoor de oorlog binnen enkele uren zou zijn beslist. Het werd een mislukking.

Het werd tevens de enige nederlaag van betekenis die de Duitsers tijdens hun Blitzkrieg in West Europa leden. Een nederlaag die niet zonder gevolgen is gebleven. Hitlers enthousiasme voor de toen nieuwe strijdmethode bekoelde sterk, waardoor het in zijn ontwikkeling werd afgeremd, tot voordeel van de geallieerden. Nog groter dan de verliezen aan kostbare parachutisten en luchtlandingstroepen, waren de gaten die in de Duitse militaire luchttransportvloot werden geslagen. Deze is men volgens gezaghebbende Duitse bronnen, in de Tweede Wereldoorlog niet meer te boven gekomen.

Een invasie in Engeland werd hierdoor een precaire onderneming; de aanvalsplannen voor Gibraltar en Malta ondergingen sterke wijzigingen en zouden tenslotte worden afgelast. De tegenstand in Nederland werd niet binnen één dag gebroken, wat bij een Duits succes ongetwijfeld het geval zou zijn geweest. Een regeringscapitulatie werd voorkomen. Een groot deel van onze koopvaardijvloot bleef uit Duitse handen en zou een aanzienlijke bijdrage aan de geallieerde oorlogvoering gaan leveren. Ook de Nederlandse marine kon de strijd voortzetten.

Tijdens de om Den Haag gevoerde slag hebben de gebeurtenissen op en om het Rijswijkse vliegveld Ypenburg een cruciale rol gespeeld. In zijn lezing licht Brongers de rol die vliegveld Ypenburg speelde toe.

Lkol b.d. E.H. Brongers
Eppo Hero Brongers (Rotterdam, 28 mei 1929) studeerde na de HBS aan de Koninklijke Militaire Academie en na zijn opleiding vervulde hij verschillende troepen- en staffuncties bij de Koninklijke Landmacht en de NATO. Ook was hij docent op militaire opleidingen.
Brongers verricht militair-historisch onderzoek en hij schreef tientallen artikelen en boeken vooral gericht op de gebeurtenissen tijdens de Duitse aanval op Nederland in 1940.
Bekende boeken zijn: De slag om de residentie (1968 / gewijzigde herdruk 2004)en De slag om Ypenburg (2000). Verder leverde een bijdrage aan het standaardwerk Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog van Lou de Jong.

Brongers werkte ook mee aan radio- en tv-programma’s waarin aandacht werd besteed aan de Tweede Wereldoorlog in Nederland.
Lkol Brongers ontving diverse onderscheidingen. In 2006 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Kaarten
Kaarten voor deze boeiende lezing kosten € 2,50 voor leden van Bibliotheek Rijswijk; niet-leden betalen € 4,00. Prijzen zijn inclusief een consumptie. U kunt nu uw toegangskaartje kopen bij de Centrale Bibliotheek en bij Bibliotheek De Ottoburg.
De lezing wordt mede mogelijk gemaakt door het Kunstgebouw.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn