Menu

Uitnodiging 30 januari; sessie 5 Ontwikkeling Gebiedsvisie Buytenhout-West

Buytenhouttafel.jpgSamen met een diverse groep betrokken deelnemers en partijen hebben we aan de BuytenHoutTafels, in het proces op weg naar een gebiedsvisie van binnenuit, al een groot aantal stappen gezet.

In de sessie van 1 november jl. is er geoefend hoe we met de kernwaarden kunnen bepalen welke activiteiten/functies de kernwaarden versterken, juist verzwakken en dus niet wenselijk zijn, of verbeterd moeten worden.

Tijdens de bijeenkomst van 30 januari 2019 a.s. zetten we de volgende stap in de ontwikkeling van de gebiedsvisie: ‘Hoe ziet Buytenhout-West er in 2050 uit? De grote opgaven rond klimaat, voedsel en landbouw, energie, biodiversiteit, mobiliteit en verstedelijking vragen om forse ingrepen in het gebied. Omdat we sterker staan als we daar vanuit het gebied zelf het voortouw in nemen ontwikkelen we zelf een gebiedsvisie. Zie onderstaand het inhoudelijke programma.

Opgeven?
Ben jij ook  benieuwd  hoe de toekomst van Buytenhout eruit kan zien? Doe dan weer mee! Graag vooraf opgeven ivm de catering via . Ben je nog nooit eerder geweest? Dat is geen punt, je kunt gewoon aansluiten. Wil je meer weten over de vorige sessie? Lees dan de verslagen van de vorige bijeenkomsten.

Programma
Inloop 16.30- 17.00 uur
Start programma 17.00 – 21.00 uur
Inclusief een informele netwerkborrel.
Locatie:  Scouting Paulus Delft, De Blokhut, Baden Powellpad 2, 2616 LE Delft

Inhoudelijke programma 30 januari
 

Deze vijfde sessie bestaat uit twee delen:

    1. Stand van zaken Gebiedsvisie
      We kijken naar het proces om te komen tot de gebiedsvisie: wat is de oogst tot nu toe en wat missen we nog? En we praten je bij over hoe de gemeentes en andere partijen ons proces zien. We bespreken de kernwaarden die inmiddels zijn vastgesteld en wat er op basis daarvan niet meer vrijblijvend is. En we geven een doorkijk naar de komende maanden en de ideeën over het eindresultaat.
    2. Verdieping van het thema ‘Water: de bloedsomloop van Buytenhout West’
      We merken dat het thema ‘water’ (o.a. in relatie tot extremer weer) een centrale positie in de toekomstige ontwikkelingen inneemt. Daarom gaan we ons in deze keer verdiepen in dat onderwerp. Hoe kunnen ingrepen in het waterbeheer van Buytenhout ook nieuwe ruimtelijke, economische, ecologische en maatschappelijke kwaliteiten opleveren? Hoe kan, dus, duurzaam waterbeheer tegelijkertijd ook nieuwe kansen bieden voor lokale ondernemers, bewoners, recreanten, boeren en de groeiende stedelijke gebieden er omheen? Wat betekent dit in het licht van de kernwaarden? Bijvoorbeeld: als we geen windmolens in het gebied willen omdat dit de openheid van het polderlandschap (kernwaarde) verstoort, kunnen we dan bijvoorbeeld energie opwekken met water en daarmee ook andere kernwaarden versterken?

We hebben o.a. Bert Satijn, adviseur op het gebied van water, klimaatadaptatie, milieu en bodem, uitgenodigd om een toelichting te geven op de uitdagingen waar we in Buytenhout-West op het gebied van waterbeheer mee te maken hebben. Na een brede blik op de uitdagingen in de regio, gaan we met de groep en alle (ervarings-)deskundigen uit het gebied en omgeving bespreken wat dat betekent voor Buytenhout. En ook welke kansen en mogelijkheden er liggen. Er is alle ruimte voor jouw vragen en inbreng. We gebruiken hierbij de kernwaarden als leidraad en toetskader. We ronden af met een workshop waarin we verkennen welke concrete kansen gecreëerd kunnen worden door o.a. landbouw, mobiliteit en recreatief gebruik te combineren met waterveiligheid en waterbeheer.

Wat neem je mee naar huis?
In deze bijeenkomst inventariseren we de stand van zaken door terug te blikken op de kernwaarden, verwerven we vanuit verschillende perspectieven een dieper inzicht in het thema water, en verkennen we wat we concreet op de korte en lange termijn willen, kunnen en moeten doen.

Vergeet je niet aan te melden! 

Datum:            Woensdag 30 januari 2019
Tijd:                 Inloop 16.30 uur, start programma 17.00 uur - 21.00 uur
Locatie:           Scouting Paulus Delft, De Blokhut, Baden Powellpad 2, Delft
Aanmelden:    Graag vooraf ivm de catering via 

.

317a7af78a6fc29367c3d49e5cacdfaa.png
In de serie 'Buytenhout & jij' deze bijdrage van Tomas! Ook te vinden op onze Facebookpagina!
 
 
Ter inspiratie een link een document;
 Naar een rijker, hechter en schoner Nederland
'Zelden is er een generatie geweest die aan de slag moet met zulke verstrekkende en relevante maatschappelijke opgaven. De klimaatadaptatie, de hervorming van de landbouw, de verstedelijking en de energietransitie, het zijn stuk voor stuk opgaven waarvan we allemaal de gevolgen zullen ervaren, in ons landschap en in onze levensstijl.'
 

Over de BuytenHoutTafel

De BuytenHoutTafel is een burgerinitiatief dat een proces opgang brengt om samen, van binnenuit een duurzame toekomstvisie te ontwikkelen voor Buytenhout-West. Een groot groengebied dat grenst aan de Delft, Pijnacker-Nootdorp en Den Haag. Waarbij iedereen welkom is om mee te doen.
Onze filosofie? Buytenhout is eigenlijk binnen: land in de stad. Lees er meer over op onze website.

 
Copyright © 2019 BuytenHoutTafel, All rights reserved.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn