Menu

Buddy Netwerk bestaat 30 jaar!

buddynetwerk.pngReden genoeg om even stil te staan bij wat deze vrijwilligersorganisatie de afgelopen dertig jaar gedaan heeft om, in een tijd van individualisering van de samenleving, het leven van mensen die het hard nodig hebben wat draaglijker te maken.
In de achter ons liggende 30 jaar hebben duizenden mensen ondersteuning ontvangen via de inzet van professioneel opgeleide vrijwilligers.

Wij zijn alle vrijwilligers die in deze 30 jaar onderdeel zijn geweest van Buddy Netwerk ontzettend dankbaar. Zij zijn het kapitaal van onze organisatie.
Vrijwilligers, aangeduid met de term ‘buddy’, die steun geven aan en begrip tonen voor mensen met een chronische of levensbedreigende ziekte, mensen die eenzaam zijn, gezinnen met kinderen die een chronische ziekte hebben en mensen met beginnende dementie en hun mantelzorger(s).
Gedurende een jaar lang onderhouden buddy’s twee tot vier uur per week of per twee weken persoonlijk contact met de cliënten die zich daarvoor aanmelden. Een buddy biedt een luisterend oor, is betrokken en draagt actief bij aan het versterken van het sociale netwerk van de cliënt. Naast aandacht voor de beleving van het ziek zijn, is er vaak behoefte om juist dingen te ondernemen die (nog) wel kunnen. Buddy Netwerk coördineert en begeleidt deze persoonlijke trajecten voor hun buddy’s en cliënten.
Buddy Netwerk is als organisatie volop in beweging. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die iets terug willen doen voor de maatschappij en voor een ander. Wilt u ook onderdeel worden van Buddy Netwerk? Word dan nu buddy! Wij kunnen uw hulp heel hard gebruiken.


Bel naar Buddy Netwerk: 070-3649500 of kijk op: www.buddynetwerk.nl voor meer informatie en het downloaden van het aanmeldingsformulier.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn