Menu

Tweede Kamer nodigt Stichting Stadswarmte uit voor Hoorzitting Stadsverwarming

Tweede_kamer_nodigtfoto_1.jpgOp woensdag 4 februari aanstaande houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over de Warmtewet. Namens warmteconsumenten is o.a. Stichting Stadswarmte Den Haag-Ypenburg-Nootdorp uitgenodigd. De hoorzitting is geen eindstation, maar begin van een nieuwe fase in het proces om als warmteklanten te krijgen wat ons al vele jaren wordt beloofd: Niet Meer Dan Anders.

Meer achtergrondinformatie staat op www.stadswarmte.wordpress.com . Meld daar alstublieft ook al uw lekkages.

Warmtewet voldoet niet
Warmteklanten worden verplicht op stadswarmte aangesloten. De Warmtewet moet hen beschermen tegen het monopolie van hun leverancier. Maar de wet beschermt onvoldoende:

1. Lekkages. Het "Niet Meer Dan Anders" tarief veronderstelt dat stadsverwarming functioneel gelijkwaardig is aan aardgasverwarming, waarvoor wordt betaald. Maar stadsverwarming is veel minder veilig. Bij tarieven gebaseerd op aardgas" hoort ook: "Niet Meer Lekkage-water Dan bij aardgas". Wij dringen er bij de Tweede Kamer op aan in de Warmtewet op te nemen dat leveranciers worden verplicht de warmteaansluiting zó te beveiligen, dat bij een lekkage van de stadsverwarming alleen het hete water de woning in kan lekken dat al in de cv-leidingen van de woning zelf zit; stadswarmtewater van buiten de woning mag niet binnenstromen.

2. Warmtewoningen mogen nog steeds minder goed worden geïsoleerd dan gasgestookte woningen uit hetzelfde bouwjaar. De "energieprestatie" (EPC) van warmtewoningen mag zelfs 33%(!) slechter zijn. De warmteklant betaalt een goed geïsoleerd huis, maar hij krijgt het vaak niet. De "Minder Isolatie Dan Anders"-regeling geeft jaarlijks "Meer stookkosten Dan Anders". Het is absurd dat onder het mom van "duurzame stadsverwarming" woningen slechter mogen worden geïsoleerd. Wij dringen er bij de Tweede Kamer op aan het tarief voor stadswarmte te corrigeren voor de opzettelijk verminderde isolatie van warmtewoningen, en om onmiddellijk de "Minder Isolatie Dan Anders" regelingen te beëindigen.

3. Het Ministerie van EZ heeft geen oog voor consumentenbelangen. EZ zit altijd met (energie)bedrijven om de tafel. Wij dringen er bij de Tweede Kamer op aan de Warmtewet neer te leggen bij een overheidsinstantie waar de consument werkelijk meetelt.

4. ACM doet weinig aan warmteconsumentenbescherming, en handhaaft uitvoering Warmtewet onvoldoende. De ACM heeft ook als taak "warmtegebieden" aan te wijzen: postcodes zonder recht op een aardgasaansluiting. Wij dringen er bij de Tweede Kamer op aan de ACM alle nodige handhavingsbevoegdheden te geven, haar "verder los te knippen" van EZ, en "marktwaakhond" ACM te ontheffen van taken die marktwerking frustreren en monopolievorming bevorderen.

5. "Warmtegebieden", waarin consumenten geen recht hebben op een gasaansluiting, zijn onnodig en schadelijk. Als stadsverwarming aan de beloften voldoet, maakt geen enkele warmteconsument een kostbare overstap op aardgas. Een verbod op overstappen op aardgas is daarom volstrekt overbodig en contraproductief. De NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) schreef de Tweede Kamer dat stadsverwarming veel te duur is voor bewoners van moderne, energieneutrale nieuwbouw. Wij dringen er bij de Tweede Kamer op aan "warmtegebieden" af te schaffen.

6. Huurders betalen kostenposten gerelateerd aan eigendom. Dergelijke kosten moeten voor rekening van de verhuurder komen. Alles wat de Warmtewet niet goed voor huurders regelt, staat in een brief van de Woonbond aan de Tweede Kamer. Wij dringen er op aan die brief goed te lezen en de Warmtewet voor huurders te verbeteren.

7. Warmte kost per jaar honderden euro's Meer Dan Anders. De warmteklant betaalt in theorie "Niet Meer Dan" de kosten van aardgasverwarming. De berekeningen in de Warmtewet kloppen niet. Wij dringen er bij de Tweede Kamer op aan de berekening, parameters en bedragen in de Warmtewet grondig te herzien en aan te passen aan de werkelijke marktkosten voor gasklanten. Met de huidige hoge gereguleerde tarieven, naast de absurd hoge offertes voor af te nemen diensten (bijvoorbeeld voor afkoppelen van het net) is en blijft stadsverwarming volstrekt onaantrekkelijk.

Stichting Stadswarmte Den Haag-Ypenburg-Nootdorp Bewerking: Dick Muijs

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn