Menu

Lucas van Manen van Heliplan: “wij vliegen niet over woonwijken”

lucas_van_Manen_foto_1.jpgEr is veel onduidelijkheid over de op handen zijnde aanleg van een helihaven op Ypenburg; tijd dus om daar duidelijkheid over te krijgen. Dat hoop ik te krijgen van de Managing Director van Heliplan, Lucas van Manen. Ik praat met hem over het plan, de problematiek, de zorgen , de veiligheid en andere zaken.

Lucas, er is in eerste aanleg  sprake van 800 vluchten per jaar; dat is nogal wat! Lucas: “ Dat is een misverstand. Dat aantal betreft de vliegbewegingen.  Het opstijgen en dalen is een vliegbeweging. Het gaat om maximaal 400 vluchten per jaar. Gemiddeld zou dat dan uitkomen op één per dag; we zitten nu gemiddeld op 35 vluchten per jaar”

Bewoners zijn ongerust;  er is geluidsoverlast, gevaar, het vliegen over woonwijken en kinderspeelplekken etc. Hoe neem je die ongerustheid weg ? Lucas: “19 locaties zijn onderzocht en beoordeeld op geschiktheid. Dat houdt zeker ook de veiligheid in. Voor de definitieve locatie aan de Spoorlaan zijn onderzoeken uitgevoerd waarbij zeer strenge veiligheidseisen van de overheid en luchtvaartautoriteiten gelden. Het plan is om daar de helihaven aan te leggen.  Geheel buiten de bebouwde kom dus. We vliegen niet over woonwijken en ook niet over kinderspeelplekken”

In 2009 is de Stichting Heliniet  opgericht om de toentertijd aangedragen plannen voor een helihaven te dwarsbomen, en met succes. waarom nu weer die herhaling van zetten? Lucas: “ Hier is sprake van een heel ander verhaal. Toen ging het bij Helinet om 10.000 vliegbewegingen per jaar, dus ongeveer 5000 vluchten; dat is ongeveer 16 per dag. Wij gaan uit van maximaal 400 vluchten, is ongeveer één per dag. Daarbij komt dat het een substantieel andere locatie betreft; dit is niet het ILSY plantsoen maar de GAVI-kavel”

Vliegen jullie ook in de avonduren ?  Lucas:” Wij vliegen niet zelf, maar de operators in Nederland zijn gebonden aan de voorschriften, die bepalen dat er alleen ”op zicht” mag worden gevlogen. Is daar geen sprake van, dan kan er ook overdag niet gevlogen worden.”

Bewoners hebben bewust gekozen voor het wonen in een rustige wijk. Dat wordt nu geweld aangedaan. Geen helihaven dus. Lucas: “ Er wordt tegenwoordig vooral met moderne helikopters, de zogenaamde Eurohelikopters gevlogen. Die maken minder geluid.”.

Is er weleens onderzoek gedaan naar het effect van een helihaven in woonwijken?  Lucas: “Wij hebben vijf jaar lang vanuit Scheveningen gevlogen vanaf het Norfolk terrein. Pal naast een woonwijk. 25 tot 35 vluchten per jaar. Nooit één klacht ontvangen, niet van omwonenden, niet van de gemeente of van de politie”!

Wie maken eigenlijk gebruik van een helikopter ?  Lucas: “ Dat kunnen mensen zijn die incidenteel gebruik willen maken van een rondvlucht boven de stad, mensen die beroepshalve de omgeving in kaart willen brengen, of een overzicht willen hebben van bepaalde situaties etc. en transportvluchten van personen van A naar B”

Op Ypenburg is er bij de bewoners grote behoefte aan informatie. Ben je bereid aan een hoorzitting mee te werken ?  Lucas: “Als ik daarmee veel onrust en onduidelijkheid weg kan nemen ben ik daartoe graag bereid.  Ik wil niets liever dan dat de bewoners kunnen leven  met een helihaven op Ypenburg.  Ik wil er alles aan doen om dat beeld te bewerkstelligen”

Aanvullende informatie:

Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, p/a DCMR Milieudienst Rijnland, Postbus 843  3100 AV Schiedam o.v.v. kenmerk 218 11 346 tot 1 januari 2015.  Mondelinge zienswijzen en informatie: het experticecentrum, Bureau geluid, Mevr. Mr. S. Eekhout-Glas, telefoon: 010- 246 80 11

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn