Menu

Burgerinitiatief al ruim voldoende handtekeningen

Dit betekent nog niet dat het verkeersplan nu 'er door' is: daar beslist immers de gemeenteraad over. Vervolgens komt er ook een uitgebreide procedure, waarin wellicht een hoorzitting, maar tevens een bezwaar- en beroepsronde. De gemeenteraad kan het plan ook aanpassen. Het is zelfs mogelijk dat de Raad eerst besluit om nader onderzoek te laten doen naar de verkeers- en parkeerproblematiek in de wijk. Er is dus nog veel gelegenheid om nuances in het plan aangebracht te krijgen.

Overgrote deel van we woningen vóór het burgerinitiatief
Behalve het aantal handtekeningen is tevens geïnventariseerd hoe de verhoudingen onder de woningen liggen. Nog niet alle lijsten zijn binnen en geteld, maar van de 433 woningen in de wijk zijn de reacties van 211 woningen geregistreerd. Hiervan bleek 81,4% vóór te zijn en 18,1% tegen (er zitten wat afrondingsverschillen). Let wel, het gaat hier om de woningen, ongeacht hoeveel handtekeningen per huis zijn gegeven.
Dit getal is nog geen zuivere schatting van de uiteindelijke uitkomst, want enkele gevoelige delen van de wijk zijn nog niet geïnventariseerd. Overigens zijn de huizen op de 'koppen' al wel meegeteld. Ook met deze aantekening is duidelijk dat het burgerinitiatief op zeer ruime steun in de wijk kan rekenen.

Rommelt het echt in de Brasacker?
In deze nieuwsrubrief schreef de redactie de vorige maand: "het rommelt in de Brasacker" en wees daarbij op het grote aantal tegengeluiden uit de wijk, met name op het forum van de kopersverening De Brasacker (http://www.brasacker.ypenburg.nu). Inderdaad gaat men op dit forum aardig tegen elkaar tekeer. Eind augustus zijn de reacties op het forum nader bekeken. Daar kwam het volgende uit: sinds de bekendmaking van het initiatief waren ca 44 reacties binnengekomen op dit forum. Deze waren afkomstig van 20 mensen. Vóór het initiatief waren 6 personen; neutraal 5 en tegen 9. De 9 tegenstanders hadden samen 22 berichten geplaatst. De voorstanders (afgezien van de initiatiefnemer) 9. De neutralen hadden elk slechts 1 bericht geplaatst.
Deze cijfers relativeren een beetje de sfeer die ontstaat in dit forum. Natuurlijk zijn er tegenstanders van het plan. Uit de voorlopige uitkomsten van de handtekeningenactie blijkt echter eveneens dat hun aantal minder groot is dan de stemming op het forum doet vermoeden.

Niet 'lukraak getekend'
In het nieuwsbericht van de redactie van Ypenburg.nu van augustus jl. werd het vermoeden gewekt "dat de bewoners zich van tevoren onvoldoende in de materie hebben kunnen verdiepen en lukraak tekenden". Ook in de 'gele flyer' werd gesuggereerd dat mensen gedachtenloos hun handtekening onder het burgerinitiatief hadden geplaatst, zonder behoorlijk geïnformeerd te zijn. Dit is niet eerlijk. Op deze manier is de integriteit van de initiatiefnemers van het verkeersplan ten onrechte in twijfel getrokken. Het verzamelen van steun is juist gepaard gegaan met uitgebreide voorlichting. Iedereen in de wijk is persoonlijk benaderd, met naam en gegevens van de initiatiefnemers erbij. Dit heeft heel veel uren vrije tijd gekost. Met alle personen die hebben getekend is uitgebreid gepraat en alle voors en tegens zijn daarbij steeds aan de orde geweest.Oók met de mensen die op de lokaties wonen die het meest door het plan geraakt worden. Niemand heeft zich beklaagd achteraf liever niet getekend te hebben. Er is dan ook geen enkele grond voor de gewekte suggestie.

Waar ligt nu de bal?
Wat opvalt, is dat de tegenstanders liever anoniem blijven. Dat is jammer, want sommige van hun argumenten zijn echt niet zo onzinnig. Het probleem zo is echter dat niemand er iets mee kan. Datzelfde geldt voor de zogenaamde 'gele flyer' die eveneens anoniem is. Er staat slechts onder: "uw buurtgenoten". Anoniem tegen het verkeersplan van de initiatiefnemers blijven schoppen is niet eerlijk en niet erg constructief. Al verscheidene keren hebben de initiatiefnemers van het plan hun medewerking toegezegd mocht in de wijk een bijeenkomst worden georganiseerd om tot alternatieve ideeën te komen. Tot dusver heeft dit niet geleid tot daadwerkelijk handelen van degene die het anders willen. Dat is jammer. Zou deze groep daadwerkelijk een constructieve bijdrage aan de buurt willen geven, dan mag er iets van hen verwacht worden.

Hoe het nu verder gaat
Gedurende de hele maand september zullen bewoners van de wijk nog benaderd worden, met name die mensen die in de voorgaande periode op vakantie waren. Het ideaal is om alle woningen bereikt te hebben. Mocht er in de tussentijd een alternatief zijn gekomen dat bewezen heeft op een vergelijkbaar of wellicht nog groter draagvlak in de wijk te kunnen steunen, dan verdient dat ook de steun vanuit het burgerinitiatief. In het andere geval zullen begin oktober de stappen worden ondernomen om het Burgerinitiatief Verkeersplan Brasacker bij de gemeenteraad van Den Haag in te dienen.

Voor meer informatie:
Luuk Krijnen
Fluitenkruid 129
2498 CR Den Haag
tel. 015 2566777 of 0618875236

Noot van de redactie: De redactie refereert in het door Dhr. Krijnen genoemde bericht naar de gele brief, de redactie wekt dus niet de indruk, slechts de gele brief doet dat. Tevens refereert de redactie in het artikel niet naar het forum dit in tegenstelling tot wat Dhr. Krijnen suggereert.


bron=Luuk Krijnen
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn