Menu

Plannen Balij, Bieslandse Bos, Natuurbos

Dienst Landelijk Gebied presenteert op 22 mei 2008 de plannen voor het Natuurbos. Dit gebeurt in partycentrum ‘het Witte Paard’ aan de Gildeweg 2 te Nootdorp (bij afrit 5 van de A12). De informatieavond duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Na een kopje koffie kunnen belangstellenden bij verschillende stands informatie inwinnen. Medewerkers van het programma Groenblauwe Slinger van de Provincie Zuid-Holland, de Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap van Delfland zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Natuurgebied
Tussen de Nieuwkoopseweg en Zoetermeer komt een groot natuurgebied, de centrale kern van de boswachterij De Balij en Bieslandse Bos. Het wordt een waterrijk gebied met open water, rietmoeras, ruig grasland en spontane bosontwikkeling. Grote grazers voorkomen dat alles dichtgroeit. Hierdoor is er bij elke wandeling of struintocht weer iets anders te ontdekken. Aan de andere kant van de Nieuwkoopseweg verdeelt de randstadrail het bos in 2 gebieden. Daar zijn geen doorgaande wandelpaden te realiseren. Door variatie in beplanting ervaart de bezoeker in elk deel een andere sfeer waardoor de gebieden interessant zijn voor een wandeling.

Inrichtingsplan
Het inrichtingsplan van het Natuurbos in de Balij uit 1991 is geactualiseerd in opdracht van de Provincie Zuid-Holland. Hier waren diverse aanleidingen voor. De ecologische hoofdstructuur in de Provincie Zuid-Holland vraagt een goede verbinding tussen twee gebieden in ontwikkeling (De Driemanspolder en de Groenzone Berkel-Pijnacker). De kwaliteit van de eerder ingerichte moeraszone in deze verbinding (De Scheg) is bijzonder goed. Het geactualiseerde plan sluit hier nu goed op aan. Ook blijkt dat bezoekers het meest genieten van de natuurlijke delen. Daarvoor is in het nieuwe plan meer aandacht. DLG heeft alle gronden voor deze plannen in eigendom en werkt in 2008 verder aan het inrichtingsplan voor het Natuurbos. Naar verwachting starten de graafmachines na het broedseizoen van 2009. De uitvoering van het werk duurt ongeveer een jaar zodat u in 2010 kunt genieten van een nieuw natuurgebied.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het Natuurbos of de informatieavond? Dan kunt u contact opnemen met Dienst Landelijk Gebied: de heren Jan den Boef (, tel. 070-3371221) of Jeroen Bloemberg (, tel. 070-3371302)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn