Menu

Nieuws (algemeen)

Ypenburgers kunnen bijna met de trein

De trap naar het perron is er. Ook de stationsklok, prullenbakken en wegwijzers zijn aanwezig. De laatste werkzaamheden aan het nieuwe station bij Ypenburg. Eigenlijk is het nieuwe NS-station Den Haag Ypenburg - gelegen tussen de stations Voorburg en Zoetermeer - al bijna klaar.Lees meer... Lees meer...

Nog dit jaar nieuw asfalt voor de gladde snelwegen

Het asfalt van enkele snelwegen in Zuid-Holland wordt nog dit jaar vervangen. Op de wegen waar een verhoogde kans op gladheid bestaat, zal voorlopig een snelheidsbeperking van 70 kilometer gelden.Lees meer... Lees meer...

Haagse voorscholen voldoen aan kwaliteitseisen

De Onderwijsinspectie is tevreden over het aanbod en de kwaliteit van de Haagse Voorscholen. Dat blijkt uit een onderzoek naar de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Er is daarbij gekeken naar de manier waarop leidsters en leerkrachten omgaan met de kinderen, de wijze van lesgeven, personeel, huisvesting, toegankelijkheid, lestijden en ouderbetrokkenheid. Het onderzoek werd gehouden op initiatief van de G4 steden.
Lees meer...

Vernieling abri’s Ypenburg

Opvallend is dat er vanaf het begin van dit jaar vele abri’s vernield zijn in de wijk Ypenburg. De meeste vernielingen vinden voornamelijk plaats in de avonduren en het begin van de nacht, in de omgeving van de Nootdorpse Landingsbaan en winkelcentrum Ypenburg. Extra inzet van de politie leverde tot op heden niets op.
Bent u getuige van een vernieling, bel dan direct 112. Immers: 112, daar pak je daders mee! Heeft u informatie die de politie kan helpen bij het opsporen van de daders? Neem dan contact op met bureau Ypenburg/Leidschenveen via 0900-8844.

Veilig oversteken op de Ypenburgse Boslaan

De gemeente begint op maandag 24 september 2007 met de aanleg van een verhoogde fietsers- en voetgangersoversteek op de Ypenburgse Boslaan ter hoogte van de Zomertalinglaan. De werkzaamheden vinden verspreid over twee weken plaats.Lees meer... Lees meer...