Menu

Nieuws (algemeen)

De Singel in Ypenburg krijgt een vrijliggend tweerichtingen fietspad

Hiermee is weer een deel van het hoofdroutenetwerk voor de fiets voltooid. Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag het plan vastgesteld. De inspraak heeft niet geleid tot wijzigingen in het plan.

De fietsers moeten nu nog parallel aan de Singel rijden. Hierdoor komen ze veel obstakels tegen zoals drempels en geparkeerde auto’s. Verkeerswethouder Pieter van Woensel: “Met het fietspad ontstaat nu een snellere fietsroute die onderdeel is van het Haagse hoofdroutenet voor de fiets.”
Het fietspad komt onderaan de geluidswal A13 naast de rijbaan van de Singel in Ypenburg. Het pad sluit in de richting van Delft aan op de fietsroute langs de Rijswijkse Landingslaan en aan de andere kant op het fietspad langs de Laan van Hoornwijck en de Ypenburgse Boslaan. Lees meer...

Herinnering: informatieavond deelplan 19

Geachte heer, mevrouw,

Graag informeer ik u op donderdagavond 22 mei over plannen in uw omgeving. Een van deze plannen is deelplan 19. Dit plan maakt onderdeel uit van de A12-zone en grenst aan de Ypenburgse Boslaan, de Stationsweg en de gemeente Nootdorp. Op dit moment wordt het gebied bouwrijp gemaakt. Het stadsdeelkantoor en het politiekantoor zijn al gerealiseerd en in 2007 in gebruik genomen.

In deelplan 19 worden 775 woningen gebouwd, een aantal commerciële ruimten, een school voor speciaal basisonderwijs en een voorzieningencluster voor Politie Haaglanden.
Lees meer...

Lezing: Slag om de residentie en de gebeurtenissen op en rond vliegveld Ypenburg

Zondagmiddag 5 april (14.00 – 16.00 uur) neemt Lkol b.d. E.H. Brongers (bekend van onder andere het boek De slag om Ypenburg) geïnteresseerden mee terug naar mei 1940. In zijn lezing in de Centrale Bibliotheek (Generaal Eisenhowerplein 101) gaat Brongers in op de strijd die gevoerd werd in de eerste oorlogsdagen rond Den Haag. Het Rijswijkse vliegveld Ypenburg speelde een belangrijke rol in die strijd.Lees meer... Lees meer...

Discussieavond met Henk Bres buurtcentrum De Bras over agressie en vandalisme in de buurt.

Op vrijdagavond 5 oktober organiseert de Welzijnsstichting VOOR een discussieavond voor bewoners van de Bras onder leiding van de bekende Henk Bres. Aanleiding is het gevoel in de wijk, dat de bewoners relatief veel te maken hebben met agressie, geweld en vandalisme. Wat zijn daarvoor mogelijke oorzaken en wat kunnen we er gezamenlijk aan doen. Stichting VOOR wil allereerst dit onderwerp op de kaart zetten, door bewoners de gelegenheid te geven mee te praten over dit onderwerp. De bewonersorganisatie en alle andere partijen, zoals politie en gemeente, zijn net zoals VOOR benieuwd wat er leeft in de Bras. De zaal is vanaf 19.30 uur open. U bent van harte welkom.

Buurtcentrum De Bras ligt aan de Oeverwallaan 130-132, tel. 015 2514050, naast de hockeyvelden van HC Ypenburg.Lees meer... Lees meer...