Menu

Geen betaald parkeren in buurt Morgenweide

geen_betaald_parkeren_morgenweide.jpgIn de commissievergadering van 18 februari is besloten dat er geen betaald parkeren gaat worden ingevoerd in buurt Morgenweide. In november vorig jaar heeft de gemeente Den Haag een enquête verspreid onder de bewoners van de buurt Morgenweide in Ypenburg.
Hierin kon worden aangeven of men vóór of tegen betaald parkeren was, maar ook of men zelf hinder ondervond en op welke dagen of tijdstippen.

Van de 2785 verstuurde enquêtes zijn er 744 (27%) terugontvangen. Hiervan zijn 81 bewoners vóór en 663 bewoners tegen betaald parkeren.
Aangezien het responspercentage lager is dan 35%, zijn de resultaten niet representatief. In dat geval komt de gemeente met een voorstel
dat zoveel mogeljk tegemoet komt aan dat wat aan signalen uit de buurt is opgevangen. Dit voorstel houdt dus in dat er geen betaald parkeren zal worden ingevoerd.

Uit de enquête bleek dat er nog andere specifieke parkeerproblemen spelen, vaak op straatniveau. De gemeente komt hier nog op terug en gaat in gesprek met de bewonersorganisatie.

Bekijk het resultaat draagvlakonderzoek:
https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/562692

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn