Menu

ENQUÊTE invoering betaald parkeren in Morgenweide

betaaldparkeren.jpgSinds de invoering van betaald parkeren in de wijk De Venen ontvangt de gemeente steeds vaker klachten van bewoners over parkeeroverlast in Morgenweide. Uit parkeertellingen, gehouden op verschillende dagen en tijden, blijkt dat de parkeerdruk in Morgenweide relatief hoog is. Met parkeerdruk wordt bedoeld het percentage bezette parkeerplaatsen.

Als het percentage boven de 100% ligt, staan er meer auto’s dan dat er legale parkeerplaatsen zijn. De parkeerdruk in Morgenweide is echter niet evenredig over de buurt verdeeld. Hierdoor zal niet iedereen het parkeren van de auto als een probleem ervaren.

Eén van de maatregelen die genomen kan worden, is invoeren van betaald parkeren in Morgenweide. De belangrijkste voordelen zijn dat wijkvreemde automobilisten financieel geprikkeld worden hun auto niet in uw buurt te parkeren. Ook wordt het gebruik van parkeergelegenheid op eigen terrein gestimuleerd. Uiteraard zijn er regelingen voor specifieke doelgroepen, zoals voor mantelzorgers en hulpverleners.

Met de bewonersorganisatie is overeengekomen een draagvlakonderzoek te houden door middel van een enquête. De enquêtes worden huis-aan-huis in de buurt verspreid. Gevraagd wordt of men voor of tegen invoering van betaald parkeren in de wijk Morgenweide is. Naar verwachting kan men de begeleidende brief en het enquêteformulier rond 20 november in de brievenbus verwachten.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn