Menu

Grondwerkzaamheden Nootdorpselandingslaan

logo-htm.jpgHTM laat werkzaamheden uitvoeren aan het spoor op de Nootdorpselandingslaan tussen de Laan van
Nootdorp en de Vuursteen.

Voor deze werkzaamheden hebben HTM en Aannemerbedrijf AH. Vrij vergunning gekregen van de gemeente. De werkzaamheden zullen voor het grootste deel op de dag en voor een deel tijdens de nachtelijke buitendienststelling van de tramexploitatie plaats vinden. De redenen dat de werkzaamheden in de nacht worden uitgevoerd zijn:

- Er tijdens een deel van het werk geen tramverkeer mogelijk is omdat de machines die hiervoor worden ingezet op het spoor staan.

- Er rijden op dit traject twee tramlijnen en het is niet mogelijk om deze om te leiden.

Planning van de werkzaamheden

De werkzaamheden starten maandag 16 oktober 2017 vinden plaats tussen 7.00 – 17.00 uur en zullen naar verwachting 5 weken duren. Vanaf zondag - maandagnacht 30 oktober 2017 zijn er ook werkzaamheden in de nacht. Deze werkzaamheden vinden plaats van 0.00 uur tot 06.00 uur en zullen ca. 15 nachten in beslag nemen. In de weekenden zijn er geen werkzaamheden. De hiervoor aangegeven aanvang en duur van werkzaamheden berust op een inschatting. Met name de weersomstandigheden kunnen ertoe leiden dat er niet gewerkt kan worden en dat dan de geplande werkzaamheden verschuiven. Daarnaast kunnen andere onvoorziene omstandigheden tot verschuiving leiden.

Aard van de werkzaamheden

De werkzaamheden betreffen het verwijderen van gras en grond dat tussen de sporen ligt. Deze werkzaamheden worden met graafmachines en vrachtwagens uitgevoerd. In de nacht wordt de laatste grond langs de spoorstaven en bevestigingsmiddelen met een railgebonden zuigwagen verwijderd. Om het werkterrein te kunnen bereiken en de grond te kunnen afvoeren zal er om de ca. 100 meter een stuk haag (tijdelijk) worden verwijderd. In verband met de werkzaamheden is er sprake van overlast in de vorm van geluid en licht. Wij doen ons uiterste best om geluids- en eventuele andere overlast te beperken. Desondanks zal er sprake van kunnen zijn dat u overlast ondervindt. Wij vragen u om begrip hiervoor.

Bereikbaarheid

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt een deel van de parkeerplaatsen gebruikt. Enkele dagen voor de uitvoering zal met borden “verboden te parkeren” worden aangegeven welke locatie dit betreft. Ook kan er enige vertraging zijn tijdens het laden en lossen van het materieel. De werkzaamheden vinden plaats over een traject van ca. 1500 meter. De overlast zal af- en toenemen naarmate de werkzaamheden verschuiven over het traject.

Veiligheid

De HTM en de Fa. Vrij zullen tijdens de werkzaamheden al het mogelijke doen om de overlast te beperken en de veiligheid te bewaken.

Inlichtingen

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ook indien de werkzaamheden geen doorgang vinden in de hiervoor genoemde geplande periode, kunt u navragen wanneer doorgang van de werkzaamheden kan worden verwacht.

Contactpersoon in de nacht M. Smallegange

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn