Menu

Succesvolle eerste maanden BuurtWhatsApp in Morgenweide

Foto_beheerders.jpgIn navolging van andere wijken was er begin 2016 bij de wijkagent van Morgenweide de behoefte om BuurtWhatsApp (BWA) in Morgenweide te introduceren. In samenwerking met het BuurtPreventieTeam Morgenweide (BPT) werd een plan opgesteld om dit voor het eind van 2016 uitgerold te hebben.

In de opzet voor Morgenweide is gekozen te werken volgens de SAAR methode. Signaleer – Alarmeer 112 – App de buurt – Reageer. Door deze methode te hanteren wordt de BWA alleen gebruikt in situaties waarvoor al 112 is gebeld. Wanneer de buurt in kennis wordt gesteld door de BWA zijn er extra ogen in de wijk om de heterdaadkracht te vergroten. De wijkagent benadrukt dat er bij verdachte situaties, altijd 112 gebeld mag worden.

Veel gebruikers hebben een echte alarmtoon op de groep staan om direct te kunnen reageren. Als er teveel niet urgente meldingen komen zal men de groep verlaten of dempen waardoor de effectiviteit afneemt. Meldingen zoals vermiste huisdieren, gestolen fietsen etc. kunnen in de speciaal hiervoor opgezette Facebook pagina geplaatst worden.

Heel Morgenweide in één groep was niet wenselijk en niet mogelijk vanwege de beperking binnen WhatsApp dat er maximaal 256 gebruikers in één groep kunnen zitten. Daarom is er gekozen om Morgenweide te verdelen in 10 aparte sub-wijken. Het stadsdeelkantoor van de gemeente Den Haag heeft in deze fase een belangrijke bijdrage geleverd door alle bewoners een duidelijke uitleg van BWA te sturen. Het BPT heeft daarna de adressen in de laagbouw bezocht om bewoners hiervoor in te schrijven.

Tevens werden er per sub-wijk een of meer beheerders geworven. Deze beheerders zitten samen met de wijkagent in een beheerdersgroep Mocht er een incident plaatsvinden in één groep, dan kan de beheerder bepalen of het noodzakelijk is om de overige beheerders in te schakelen.

Ben je nog niet aangesloten bij BWA, stuur dan een email naar  en vermeld hierin: Voor- en achternaam, straat en huisnummer en uiteraard 06 nummer. Je krijgt dan eerst een bericht met de huisregels en uitleg van de beheerder van jouw groep, daarna wordt je aan de groep toegevoegd.

Voor enkele wijken zoeken we nog medebeheerders zodat we ook in de komende vakantieperiodes voldoende beheerders hebben. Meer info? Stuur een email naar  

Op de foto staan de wijkagent en de voorzitter van het BPT met de beheerders van de diverse BWA groepen in Morgenweide.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn