Menu

De Kaden en Morgenweide één wijkvereniging

De_Kaden_en_Morgenweide_1.jpgDe buurten Morgenweide en De Kaden zijn vanaf 1 maart één (buurt)bewonersorganisatie.

Begin 2016 bleek dat het voor de buurt De Kaden niet mogelijk was een nieuw bestuur te vormen om alle zaken voor de buurt te behartigen. In overleg met de gemeente en Morgenweide en op verzoek van het bestuur van De Kaden, is besloten om van beide bewonersorganisaties één vereniging te maken en alle bevoegdheden over te dragen aan het bestuur van Wijkvereniging Morgenweide.

Wat gaat dit betekenen voor de bewoners van beide buurten?
-Alle bewoners van De Kaden kunnen dus ook lid worden van onze vereniging.
-Bewoners van de Kaden kunnen nu ook deelnemen aan alle activiteiten van Morgenweide
-De wijkvereniging zal als tussenpersoon optreden als het gaat om subsidieaanvragen voor het
houden van buurtactiviteiten/straatfeesten.

Beide buurten sluiten op elkaar aan en het bestuur van Morgenweide hoopt dan ook in ieder geval iemand uit De Kaden te kunnen vinden die de belangen van deze buurt zou kunnen behartigen bij voorkeur via het vervullen van een bestuursfunctie zodat beide buurten echt één worden. Het toeval wil dat Morgenweide op zoek is naar een secretaris in de loop van dit jaar.

Morgenweide is ook al enige tijd naarstig op zoek naar een eigen, liefst centrale, locatie om al haar activiteiten in te kunnen organiseren zoals het klaverjassen op maandag, de gymochtend en avond,
de bingo die eens per maand wordt gehouden. Helaas heeft deze zoektocht nog geen bevredigend resultaat opgeleverd waardoor de activiteiten nog steeds plaats zullen blijven vinden aan de Eksterhof 1 en 2 bij Basisschool De Notenkraker.

Heeft u belangstelling voor of wilt u meer informatie over bovenstaande vacatures? Stuur dan een mail naar . Meer informatie over onze vereniging en al onze activiteiten kunt u terugvinden op www.morgenweide.nl 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn