Menu

Afronding bouw gezondheidscentrum De Reef eind 2004

De Reinier de Graaf Groep biedt in een multifunctionele poli in ‘De Reef’ een wekelijks spreekuur aan van Gynaecologie, KNO en Kindergeneeskunde. De meerwaarde van deze dienstverlening aan de patiënt ligt in de laagdrempeligheid van een gezondheidscentrum en de korte lijnen tussen medisch specialisten, huisartsen en de andere behandelaars. Er komen positieve reacties binnen over dit tijdelijk gezondheidscentrum. De spreekuren worden goed bezocht. Er is inmiddels een parkeerterrein bij het gezondheidscentrum aangelegd. Op 10 december 2003 is de eerste paal van het definitieve Gezondheidscentrum ‘De Reef’ geslagen. Naar verwachting wordt de bouw eind 2004 afgerond en zal het nieuwe centrum in het voorjaar van 2005 gereed zijn. De bewoners van Ypenburg en Nootdorp kunnen vanaf voorjaar 2005 gebruik gaan maken van het definitieve, nieuwe gezondheidscentrum ‘De Reef’. In dit definitieve gezondheidscentrum De Reef komen meerdere specialismen te zitten, waaronder urologie, neurologie, longgeneeskunde en interne geneeskundebr>
bron=Reinier de Graaf Groep
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn