Menu

Wijkvereniging Morgenweide heeft een nieuwe voorzitter

Wijkvereniging_2_Medium.JPGZijn naam is Peter Brouwer. Hij is 69 jaar, en woont al jaren op Ypenburg na eerst een tijd in Voorburg te hebben gewoond. Heeft 33 jaar bij Interpolis Verzekeringen gewerkt, en heeft jaren op de planken gestaan als artistiek medewerker van een amateur revuegezelschap. Nu is hij sinds kort de nieuwe voorzitter van Wijkvereniging Morgenweide.

Weliswaar hanteert hij nog maar kort de voorzittershamer, maar heeft het tot nu toe erg naar zijn zin. Zijn eerste taak was een nieuw bestuur te vormen en in korte tijd is hij daar volledig in geslaagd. ‘ Een heel leuk en enthousiast team is het geworden, zeer transparant en alle neuzen staan één kant op, en dat is belangrijk voor een goede onderlinge samenwerking’, aldus Peter.

Wat is je opgevallen in die korte tijd? Peter: ”Dat de bewoners zo goed als niets afweten van de wijkvereniging. Een belangrijke taak voor ons is dus de naamsbekendheid flink op te voeren. Dat doen we door de website te verbeteren, persoonlijke benadering, en ook meer aandacht geven aan onze vele activiteiten zoals het klaverjassen/jokeren, 40+ Gym, etc. Wij gaan meer bewoners uit de wijk benaderen en hen vragen lid te worden van onze vereniging voor € 10.00 per jaar .”

Hoe zie je de samenwerking met de andere wijkorganisaties, het stadsdeel, het BPY? Peter zegt daarover: “elkaar ondersteunen waar het kan en wenselijk is. Het onderlinge contact meer uitbreiden en verbeteren. De wijkverenigingen zijn zelfwerkzaam en verantwoordelijk voor het nemen van hun eigen beslissingen. Een overkoepelend orgaan is wenselijk, wel met een vergaderfrequentie van 1 of 2 keer per jaar.”

De activiteiten worden in hoofdzaak door ouderen bezocht, gaat het bestuur jongeren bewerken? ”Het is moeilijk jongeren te bereiken, ook voor bestuursfuncties maar als bestuur gaan we wel proberen daar wat aan te doen, bijvoorbeeld een website voor jongeren opzetten en ze benaderen”, aldus Peter.

Wat verwacht je van het nieuwe bestuur? “Dat zij representatief zijn voor de wijkvereniging, en zich volledig inzetten voor de wijk. Actief bezig zijn op de fronten waarvoor zij zijn aangesteld, actief meedenken, plannen en ideeën lanceren die interessant zijn voor de wijk”, zo zegt Peter.

Geef je oordeel eens over Ypenburg? “ een mooie wijk met veel groen, waar het prettig wonen is en prima verbindingen heeft met tram en trein. Een stadsdeel dat wel eens negatief in het nieuws komt, maar dat beslist niet verdiend. Wij allen moeten eraan werken dat negatieve publiciteit omgezet wordt naar positieve publiciteit”.”

Nog wat vergeten te vermelden? Peter: Ja, ik zou graag willen dat er op maandagavond meer mensen meedoen aan het klaverjasprogramma. Het is er altijd erg gezellig dus kom meedoen. Bewoners die een plein of straatfeest willen organiseren en hiervoor subsidie willen aanvragen, kunnen hiervoor meer informatie bij het bestuur krijgen. Meer informatie: www.morgenweide.nl Wilt u het bestuur een berichtje sturen? Dat kan via  

Wijkvereniging_1_Medium.JPG
Wijkvereniging_2_Medium-1.JPG

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn