Menu

Hoogste punt De Reef bereikt april 2004

Het gebouw zal nu wind- en waterdicht gemaakt worden. De komende periode worden zowel binnenwanden als installaties geplaatst. Verwacht wordt daarom nog steeds dat eind dit jaar het gezondheidscentrum gereed zal zijn, waarna de poliklinieken van de Reinier de Graaf Groep en de huisartsen in het voorjaar van 2005 van de voorlopige voorziening naar het definitieve gebouw van De Reef verhuizen.

Op 1 april 2003 is het tijdelijk gezondheidscentrum ‘De Reef’ in Ypenburg geopend. Deze tijdelijke voorziening voorziet in de behoefte aan zorg vanuit de wijk Ypenburg tot aan de oplevering van het definitief gezondheidscentrum toe. De Reinier de Graaf Groep biedt in een multifunctionele poli in ‘De Reef’ een wekelijks spreekuur aan van Gynaecologie, KNO en Kindergeneeskunde. De meerwaarde van deze dienstverlening aan de patiënt ligt in de laagdrempeligheid van een gezondheidscentrum en de korte lijnen tussen medisch specialisten, huisartsen en de andere behandelaars. Er komen positieve reacties binnen over dit tijdelijk gezondheidscentrum. De spreekuren worden goed bezocht.

Op 10 december 2003 is de eerste paal van het definitieve Gezondheidscentrum ‘De Reef’ geslagen. Naar verwachting wordt de bouw eind 2004 afgerond en zal het nieuwe centrum in het voorjaar van 2005 gereed zijn. De bewoners van Ypenburg en Nootdorp kunnen vanaf voorjaar 2005 gebruik gaan maken van het definitieve, nieuwe gezondheidscentrum ‘De Reef’. In dit definitieve gezondheidscentrum De Reef komen meerdere specialismen te zitten, waaronder urologie, neurologie, longgeneeskunde en interne geneeskunde.

bron=Reinier de Graaf Groep
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn