Menu

Parkeerproblematiek Buitenplaats Ypenburg wordt aangepakt

Voor de gehele wijk Morgenweide (inclusief Vogelweide en de BinnenSingel), dus de deelplannen 5, 6 en 7 zijn onlangs nachtelijke tellingen gehouden. Zodra de resultaten hiervan zijn uitgewerkt, zal bekeken worden welke maatregelen er in dit deel van Buitenplaats Ypenburg genomen moeten worden om de parkeeroverlast te beperken. De verwachting is dat na de zomer de inwoners van deze wijk hierover geïnformeerd zullen worden.

Ook voor de wijk Waterwijk, deelplan 9 en 10, zijn nachtelijke tellingen gehouden. Net als voor Morgenweide geldt dat zodra de resultaten van de telling bekend zijn de bewoners geïnformeerd zullen worden over de te nemen maatregelen.

Voor deelplan 3-Oost, dit is het gebied gelegen tussen de Van Oudheusdenlaan, de Warnaarslaan en de Zomertalinglaan zijn eveneens maatregelen voorgesteld. In eerste instantie zullen enkele anti-parkeermaatregelen worden genomen aan de randen van de wijk. Lage hekjes in de berm van de Van Oudheusdenlaan en de Warnaarslaan moeten voorkomen dat auto’s in de berm worden geparkeerd. De verwachting is dat het parkeeroverlast dan grotendeels zal zijn opgelost. Nachtelijke tellingen hebben namelijk uitgewezen dat er in de wijk voldoende parkeercapaciteit is om de auto’s legaal te parkeren.

bron=Informatiecentrum Ypenburg
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn