Menu

Welstand kraakt plan hoogbouw

De welstand heeft de plannen voor het wooncomplex in Ypenburg niet willen 'doorsturen'. Zij vindt dat er te weinig gedaan is om de massaliteit van het plan te doorbreken. Het plan zou een groot aantal 'hoe-en-waarom-vragen' oproepen en 'geen recht doen aan wonen in een park'.
Het gaat om een flat met enkele torens, waarvan de hoogste dertien verdiepingen telt. In totaal komen er honderd woningen, waarvan de helft bestemd is voor de huursector; op de begane grond komt onder meer een servicepunt voor ouderen.

Uit de notulen valt op te maken dat de adviescommissie twijfels heeft over de positie van de torens en het gebruik van kleuren. 'De ingezette architectonische middelen om de massaliteit van het blok te breken, acht de commissie onvoldoende en onhelder', melden de notulen. Ook voor de keuze van de ontsluiting heeft de welstand geen goed woord over. De welstandscommissie merkt wel op in principe geen bezwaar te hebben tegen de bouw van woningen in het park. Door het 'nee' van de welstand wordt de bouwer min of meer gedwongen - want het college van B en W kan het advies ook terzijde leggen - om het ontwerp flink aan te passen. Dat kan voor maanden vertraging zorgen.

Acties
Het plan is omstreden in de nieuwbouwwijken van Ypenburg. De omwonenden voelen zich verrast door het volumineuze plan en zinnen op acties om hun park intact te houden. Volgens het projectbureau Ypenburg is het altijd de bedoeling geweest dat in het park ook woningbouw zou komen. De uitleg is dat op deze plek aanvankelijk een sporthal was gepland. Toen bleek dat er voldoende sportfaciliteiten waren, heeft men daar - in afwachting van definitieve bouwplannen - een park aangelegd. De omwonenden zouden altijd op de hoogte zijn gebracht van de plannen, zo heeft het projectbureau Ypenburg eerder al laten weten. Het idee vor de hoogbouw is bij veel bewoners in het verkeerde keelgat geschoten. Zij vinden het wrang dat zij de rekening gepresenteerd krijgen voor fouten die overheden in het verleden hebben gemaakt. De bouw heeft alles te maken met de schade die de bouwers van dit deelplan eind jaren negentig hebben opgelopen. De rechter bepaalde destijds dat in een straal van achthonderd meter rond de munitiebunkers van TNO niet meer gebouwd mocht worden. De projectontwikkelaar Hijbeek uit Zwijndrecht wilde precies op dat moment de eerste woningen van deelplan zes in de verkoop brengen. Door de uitspraak van de rechter leed de bouwer destijds grote schade. Hijbeek diende een schadeclaim in. Het projectbureau Ypenburg besloot de claim niet uit te betalen, maar de schade op een andere manier te vergoeden. Met de bouw van dit hoge wooncomplex is die in één klap verrekend.


bron=Haagsche Courant
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn