Menu

Informatieavond Morgenweide

Meterstanden

Bewoners hebben al geruime tijd de indruk dat stadsverwarming duurder is. Er is een werkgroep ENECO die al diverse resultaten heeft behaald. Nu hebben twee buurtbewoners een website gebouwd waarmee meterstanden kunnen worden bijgehouden. Wat hun ideeën hierbij zijn, kunt u tijdens de bijeenkomst te weten komen.

Invulling grote veld

Tussen het kwikstaartpad, de weidevogellaan en de roek ligt een veld. Onlangs werd een plan gelanceerd om daar een grote flat neer te zetten: het baken van Ypenburg. Aan bewoners is ooit een park beloofd. Het tweede onderwerp van de informatieavond is: Wat gebeurt er met dit veld en hoe houden de buurtbewoners de vinger aan de pols?

Van het bestuur

De buurtvereniging Morgenweide houdt binnenkort een algemene ledenvergadering. De onderwerpen die daarbij aan de orde komen, zullen tijdens de informatieavond kort worden toegelicht.

De informatieavond is op 27 september in de Eksterhof 1 en begint om 20.00u.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn