Menu

Beeldend geloven

kerkopypenburg.jpgAfgelopen weken hebben we in een gespreksgroep enkele avonden met elkaar gesproken over het schilderij van Rembrandt 'De terugkeer van de verloren zoon', met behulp van het boek van Henri Nouwen 'Eindelijk thuis' over dit schilderij.

Rembrandt's schilderij hangt in het museum de Hermitage in St Petersburg in Rusland en Nouwen heeft, nadat hij het schilderij via een reproductie had leren kennen, toen hij in St. Petersburg was, uren voor het schilderij gezeten om het tot in detail te bekijken. Zijn boek 'Eindelijk thuis' is een prachtig verslag van wat hem in het schilderij van Rembrandt heeft geraakt en wat het bij hem heeft opgeroepen. Het boek van Nouwen spreekt veel mensen aan en raakt hen in hun nadenken over hun persoonlijk leven en geloof.

Deze maanden loopt in het Rijksmuseum in Amsterdam de tentoonstelling 'Art is therapy'. Bij 150 schilderijen, beelden en objecten hangt commentaar van Britse filosofen, John Armstrong en Alain de Botton. Zij gaan ervan uit dat kunst een helpend en helend effect op je leven kan hebben en vertellen in hun bijschriften wat het betreffende kunstwerk kan betekenen voor persoonlijke kwesties en levenservaringen. "De functie van kunst is om mensen door het leven te helpen". De Botton noemt het Rijksmuseum zelfs een 'tempel van de natie en de ziel' en 'Musea zijn onze nieuwe kerken en geschikt om de troostende en zingevende functie van religie over te nemen'.

Deze beide voorbeelden sluiten aan bij twee zaken die belangrijk zijn in deze tijd: de nadruk op ervaring en dat de moderne mens visueel is ingesteld. Beelden spelen een belangrijke rol in het leven, overal zie je beelden om je heen, via de moderne media, reclame-uitingen. In werk en op scholen worden beelden, computers, het digitale schoolbord e.d. steeds belangrijker. En ook in de kerk gebruiken we steeds meer beelden, bijvoorbeeld in kerkdiensten via de beamer. Voor de viering of tijdens de dienst of preek laten we afbeeldingen zien, bij het Bijbelverhaal of het thema van de viering. En vaak is daarbij de vraag: 'wat doet deze afbeeldingen je?, wat raakt je daarin?'. Ook met woorden (verhalen vertellen blijft belangrijk), maar nog veel meer met beelden worden ervaringen opgeroepen. Afbeeldingen kunnen je een nieuw aspect, een nieuw doorzicht laten zien bij bijvoorbeeld een bekend (Bijbel) verhaal.

Je kunt zeggen dat ook Jezus gebruikt maakt van beelden, al waren er in die Bijbelse tijd uiteraard nog geen beamers en computers. Maar de gelijkenissen die Jezus vertelt zijn eigenlijk 'beeldende' verhalen en in het breken en delen van brood en vis, het zegenen van de kinderen laat Jezus de boodschap van het evangelie zien. Geloven raakt aan alle zintuigen en er is heel veel kunst, religieus of niet, die daaraan een mooie bijdrage kan leveren.

Website wijkgemeente: www.kerkopypenburg.nl
E-mail:
Facebook Wijkgemeente De Toevlucht
Twitter: ds_De_Toevlucht
Kerkdiensten, 10.00 uur in De Toevlucht, Laan van Hoornwijck 140
Zondag 25 mei ds. Attie Minnema
Hemelvaartsdag 9.30 uur ds. Gert van Herk

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn