Menu

Nieuw Haags college van PvdA, CDA en VVD

Verandert er dan niks? Tuurlijk wel. De PvdA krijgt er een wethouder bij en het CDA levert er een in. Hoezo? Hebben ze dan al een nieuw college? Nee, maar reken er maar op dat de oude wijn in een nieuwe zak wordt gegoten. De VVD zal namelijk niet staan te trappelen om met de PvdA en de SP of Groen Links een college te gaan vormen. Dan moeten ze veel meer water bij de wijn doen dan ze willen. En hebben ze in hun campagne niet voor niets aangegeven dat ze geen links georiënteerd college willen? De CDA heeft weinig te kiezen. Ze willen wel met de VVD, maar zijn afhankelijk van de PvdA. Met de VVD zijn ze het eens dat een links college een ramp zou zijn voor de gemeentefinanciën en de burger veel geld zal gaan kosten. Dus wat doe je dan? Je zet de PvdA onder druk om gezellig weer verder te gaan met wat we al die jaren aan het doen waren in de stad. En waarom niet Jetta? We kunnen het toch prima vinden als we informeel nababbelen bij een glaasje wijn en een borrelhapje?

 

En wat betekent dat voor Ypenburg? Krijgen we dan een helihaven? En windmolens? En ‘het Baken van Ypenburg’? Ja, ja en nog eens ja. Maar … ze zullen natuurlijk wel alle gemeentelijke procedures volgen, kijken of het volgens het bestemmingsplan mag en of er voldoende draagvlak voor is. Dat laatste is natuurlijk heel makkelijk: samen met zijn drieën hebben ze een ruime meerderheid in de gemeenteraad. Of ben ik nou te zwartgallig?

 

Eens kijken wat die VVD, CDA en de PvdA zeiden over ‘het Baken’ voor de verkiezingen. Het BewonersParkPlan had daar een mooi overzicht van gemaakt. Over de Helihaven zijn er geen standpunten bekend. Vreemd natuurlijk, want dat is ook een echt ‘hot issue’ hier in Ypenburg.

 

De VVD: “Elke Hagenaar moet in zijn eigen wijk kunnen genieten van goed onderhouden groen, bomen, parken en grasvelden. Bij nieuwe bouwlocaties moeten dan ook voldoende groengebieden komen. Zodra er een plan wordt ingediend zullen wij die kritisch toetsen aan de bestemmingsplannen en gemaakte afspraken met bewoners.”

 

Het CDA: “In de eerste plannen van de toenmalige gemeente Nootdorp was een sporthal gepland op de locatie van de Weidevogellaan. Het CDA Den Haag wil – nu de sporthal elders is gerealiseerd – een zeer zorgvuldige inpassing van de bebouwing op de Weidevogellaan. Uitgangspunt is dat het groene karakter van Ypenburg wordt versterkt én bewonersbelangen worden behartigd.”vervolgens stellen ze wat voorwaarden (toetsen aan leefbaarheidcriteria (wind, zon, m2 speelruimte, etc.), de bouwhoogte en het volume van het gebouw dienen aan te sluiten op de bestaande omgeving, bijvoorbeeld door de bouw van kleinere torentjes, uitwerking plannen in nauw gezet overleg met buurtbewoners, aanleg van het al toegezegde park (2/3 van het totale terrein moet park worden) en aanleg speelvoorzieningen voor kinderen.

De PvdA wilde vooraf geen duidelijkheid verschaffen. Op zich heel aardig van ze, want dan kun je ze later niet verwijten dat ze hun beloften niet zijn nagekomen. Op de site van BewonersParkPlan lezen we ‘óp onze vraag wat het PvdA de Ypenburgers wil zeggen over de mogelijke bouw van het appartementencomplex "Het Baken" geeft deze aan dat deze niet tegen grootschalige bebouwing in het park is mits dit in de juiste context is met het groen. PvdA wil nog niet concreet over dit specifieke onderwerp (en de huidige bouwplannen van 'het baken' met 100 woningen) een stelling innemen en wil eerst de nieuwe bouwplannen afwachten. Tenslotte geeft PvdA aan dat er gebouwd moet kunnen worden (bestemmingsplan staat dit immers toe) en als er dan gebouwd moet worden is hoogbouw wellicht juist slim zodat er nog voldoende ruimte over blijft voor groen. De PvdA geeft aan in gesprek te willen met Ypenburgers over dit onderwerp’.

 

Wat kun je hieruit nu concluderen? Het nieuwe college wacht het plan van het projectbureau af. Dat toetsen ze dan aan het bestemmingsplan. Ze organiseren wat inspraakavonden en benadrukken daar dat zij groen ook belangrijk vinden. Dan krijgen we plots wat speelvoorzieningen voor de kinderen. De burgemeester komt en houdt een toespraak. De aanwezige schoolkinderen laten wat ballonen los en rennen blij naar de nieuwe schommels en wipkippen. Op de achtergrond begint de aannemer aan zijn megaproject: Het extra verhoogde Baken van Ypenburg. Lang leve het ‘nieuwe’ college!

 

Draaisma, columnist 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot van de redactie: de columnist geeft zijn eigen mening weer. Navraag bij de PvdA-fractie wijst uit dat de onderhandelingen nog gaande zijn.

Standpunten partijen: http://parkplan.ypenburg.nu/politiek27feb.htm

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn