Menu

Buurtbijeenkomst Buurtpreventie Morgenweide goed bezocht

Tanja Raaijmakers, coördinator van BPT De Velden, hield een enthousiast verhaal over de ervaringen die het BPT de Velden inmiddels heeft opgedaan. Ook de wijkagent en het stadsdeelkantoor waren aanwezig om in te gaan op vragen van bewoners. Al met al was het een geslaagde bijeenkomst.


Een BuurtPreventieTeam maakt regelmatig in groepjes wandelingen door de buurt en kijkt daarbij met een kritisch oog naar zaken als: openbare orde, vervuiling, veiligheid, inrichting van de openbare ruimte zoals verlichting en naar inbraakpreventie.


De aanwezigen werden vervolgens door de voorzitter van de wijkvereniging uitgenodigd om op donderdag 20 februari om 19.30 uur gezamenlijk een proefwandeling te maken met o.m. de wijkagent. Bij deze wandeling wordt uitleg gegeven over wat het betekent om deel te nemen aan een BuurtPreventieTeam. Ook bewoners die niet op de informatieavond aanwezig konden zijn maar wel belangstelling hebben om aan een BPT mee te doen worden van harte uitgenodigd om mee te lopen met de proefwandeling. Deze is op donderdagavond 20 februari, vertrek om 19.30 uur tot 20.30 uur (verzamelen vanaf 19.15 uur), start locatie is de aula van de basisschool de Notenkraker, Eksterhof 2. Aanmelden vooraf is niet nodig.


Voor vragen kan contact worden opgenomen met Nils van Teijlingen (VOOR Welzijn) 0619030683.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn