Menu

Oproep aan alle bewoners van Morgenweide!

Beste buurtbewoner,

Niet vaak vragen we op deze wijze, per e-mail, aandacht voor een zaak die onze buurt aangaat. En de aanleiding dit nu wel te doen is een verdrietige: in het afgelopen pinksterweekeinde is in De Bras (Ypenburg) een kind verdronken. Voor meer informatie zie o.a. het interview met de voorzitter van de plaatselijke buurtvereniging in de Postiljon van 15 juni ’06, pagina 3.

In dit trieste ongeval heeft de gemeente de aanleiding gezien om haar aandacht te richten op mogelijk gevaarlijke situaties in de wijk. Daartoe wordt nu in De Bras door de bewoners aldaar een schouw gehouden langs plaatsen die mogelijk veiliger moeten of kunnen worden ingericht.

Uw buurtvereniging wil graag dat er ook een schouw plaats heeft in Morgenweide. Deze schouw moet worden uitgevoerd door de bewoners uit de buurt. Zij kennen immers als geen ander de gevaarlijke plekken in hun directe omgeving. Als ouder blijf je natuurlijk altijd extra alert op de onveilige situaties. De ouders blijven immers zelf verantwoordelijk. Maar door het doorgeven van de onveilige situaties aan de gemeente kunnen de bewoners wel de gemeente vragen ook hun verantwoordelijkheid te nemen. En daar waar mogelijk en nodig passende maatregelen te nemen. Daarom willen we graag een inventarislijst opstellen van situaties die naar uw inzicht veranderd en veiliger moeten worden.

Voor alle duidelijkheid: uw inbreng over de onveilige plekken is nodig. U weet als geen ander waar het onveilig is voor uw kind. In het geval er geen reacties komen uit de buurt, kan de buurtvereniging ook niets doorgeven aan de gemeente. De buurtvereniging legt als het ware de brug naar de gemeente en u geeft aan welke informatie moet worden doorgegeven!

Kent u dergelijke situaties, wilt u deze dan mailen naar het bestuur van de buurtvereniging van Morgenweide (omvat de voormalige deelplannen Morgenweide, Binnensingels en Vogelweide): . Ook kunnen we als er voldoende aanmeldingen zijn een datum prikken waarop er gezamenlijk door de buurt wordt gelopen om de onveilige plekken te inventariseren.

Kortom: doe mee en reageer! Het is in uw belang dat uw kinderen veilig kunnen spelen in uw buurt!

 Wilt u daarbij letten op:
* plekken waar vaak kleine kinderen spelen
* plekken waar een kleine misstap van een hummel grotere gevolgen kan hebben.

De inventarisatie zal aan de gemeente (stadsdeelkantoor) worden aangeboden. Het spreekt voor zich dat de commissie Leefbaarheid van de buurtvereniging daarna de vorderingen rond mogelijke aanpassingen in de gaten blijft houden. De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor het wel of niet veranderen van de onveilige situaties!

Voor meer informatie: www.morgenweide.nl.  De inventarisatielijst met mogelijke onveilige situaties wil de commissie Leefbaarheid plaatsen op de website van de buurtvereniging. Die wordt immers ook gelezen door de ambtenaren van het stadsdeelkantoor!

Hoogachtend,

Joop Ter Beek, secretaris

PS. Via de website van de buurtvereniing kunt u zich tevens aanmelden als lid van de vereniging en als u wilt als vrijwilliger voor bijvoorbeeld de nieuwe commissie Leefbaarheid van de buurtvereniging. Opgeven kan via http://morgenweide.ypenburg.nu/ledenactie.shtml.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn