Menu

Bruggen in Morgenweide worden veilig!

Deze bruggen waren volgens vele buurtgenoten uiterst onveilig te noemen. Samen met de kinderen de eendjes voeren, zou een zenuwslopende bezigheid zijn. Het bestuur van de buurtvereniging is dat gaan controleren en heeft erover contact opgenomen met de gemeente en de wethouder. Nu kunnen we melden dat er is toegezegd dat de gemeente er iets aan gaat doen. Goed nieuws dus!

Maar er is meer goed nieuws te melden. Maar als u dat wilt weten, dan moet u naar de algemene ledenvergadering komen. Deze vindt a.s. woensdagavond 15 november plaats in het Piet Vink Centrum (in de blauwe zaal op de 1-ste etage van 20.00 - 22.00 uur).

De agenda luidt:
1. Opening en mededelingen
2. Vast stellen agenda
3. Goedkeuring notulen vorige algemene ledenvergadering
4. Actuele gebeurtenissen: parkplan en situatie winkelcentrum
5. Verslag activiteiten 2005 -2006
6. Verkiezing/decharge aantal bestuursleden 
7. Planning activiteiten 2006 - 2007
8. Wat verder ter tafel komt
9. Rondvraag
10. Sluiting

Zoals u ziet bij punt 6 willen we het bestuur wijzigen. Onze penningmeester neemt afscheid. In haar plaats willen wij graag een nieuwe penningmeester benoemen. Leden van de verenging kunnen zich kandidaat stellen. Daarnaast willen we twee extra bestuursleden benoemen: Paul Turion en Dick Muijs.

Komt u ook naar de ledenvergadering? Aanmelden als lid kan via onze website: http://morgenweide.ypenburg.nu/ledenactie.shtml

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn