Menu

Heeft u last van grondwater?

de gemeente zover te krijgen, dat er op de gemeentelijke website een digitaal grondwaterloket is geopend: www.denhaag.nl/grondwater.

Grondwaterloket
Wie daar naar toe surft, vindt in heldere begrijpelijke taal een heleboel nuttige informatie over grondwater en over grondwateroverlast. Bovendien kun je bij het kopje "Melding" aan de gemeente doorgeven om wat voor soort wateroverlast het gaat en waar dat is. Aan de hand van al die meldingen gaat de gemeente in kaart brengen, wat er mis is met het grondwater in de verschillende wijken van de stad.

Melden heeft zin!
Misschien heeft u ooit gedacht, dat het geen nut heeft om een melding door te geven. Dat was in het verleden ook zo, maar nu voert Het Plankier regelmatig overleg met de gemeente en let er voortdurend op dat de gemeente ook echt actie onderneemt. Het is duidelijk dat het nu wel degelijk zin heeft. Als uw melding binnenkomt bij het het Grondwaterloket dan wordt er iets mee gedaan.

Oorzaken wateroverlast
Er zijn meerdere oorzaken voor wateroverlast. Zo kan het zijn, dat de riolering het regenwater niet kan verwerken, of dat de putten verstopt zijn. Ook kan bijvoorbeeld het inklinken van de bodem meespelen, wat nogal eens voorkomt in oudere wijken. Ook de ouderdom van de huizen kan een rol spelen. Het is daarom belangrijk om de vragen op de website goed te beantwoorden. In een aantal gevallen zal de gemeente direct kontakt met u opnemen. Alle gegevens worden bestudeerd en gaan er zo voor zorgen dat er een doelgericht plan van aanpak kan worden gemaakt voor de wateroverlast in de stad.

Makkelijk op te lossen?
Soms hoor je wel eens de opmerking, dat de gemeente maar moet zorgen dat het grondwater in de hele stad lager komt te staan. Zo simpel is het helaas niet. De beheersing van het water is niet alleen een zaak van de gemeente, maar ook van het Waterschap (het Hoogheemraadschap Delfland). Er zijn ook behoorlijke hoogteverschillen in de stad (van de duinen tot de polders) en verschillende grondsoorten. Dit wordt allemaal uitgelegd op de website. Er zijn huizen, die gebouwd zijn op houten palen, die een eigen aanpak van de grondwaterstand vragen. En hoe moeten de bomen overleven, als hun wortels niet meer bij het grondwater kunnen? Er kan dus geen algemene maatregel worden genomen voor de hele stad.

Uw hulp is nodig
Om in verschillende gebieden met wateroverlast de juiste maatregelen te kunnen nemen, die geschikt zijn voor dat gebied, moeten we eerst weten, waar al die overlastplekken zijn. Als er maar één melding binnenkomt uit een hele wijk, ligt de conclusie voor de hand, dat er iets met dat ene huis aan de hand is en dan gaat de gemeente geen dure maatregelen nemen voor die hele wijk. Daarom is het zo belangrijk, dat iedereen klachten over wateroverlast meldt bij het Grondwaterloket. Die worden op de kaart van Den Haag ingetekend, waardoor de probleemgebieden duidelijk zichtbaar worden. Dan kan er gezocht worden naar oplossingen.

Contact
Wilt u iets vertellen aan Het Plankier of een suggestie doen? Ons adres is: mailto:


bron=Persbericht van De Haagse Koepel
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn