Menu

Mobiele volkstuin bij basisschool De Notenkraker

Ypenburg: wijk van waarde
De mobiele volkstuin wordt ondersteund door het project Ypenburg: wijk van waarde, een gezamenlijk initiatief van de gemeente Den Haag en Stichting Boog. De gemeente organiseert samen met bewoners en andere organisaties activiteiten die gericht zijn op het behouden en verbeteren van de waarde van wonen in Ypenburg. De mobiele tuin heeft de wijk iets meer ‘kleur’ gegeven. Het project symboliseert de waarde van groen in de wijk en de activiteiten die buurtbewoners organiseren. Annechien Meier: “Ik werk met begrenzingen van openbare ruimte. De mobiele tuin neemt tijdelijk een plek in die geen groen(te)bestemming heeft; een trottoir, plein, stoep of snelweg. De bestemming van de openbare ruimte kan op deze manier tijdelijk of permanent wijzigen. Ondanks een duidelijke behoefte zijn in Ypenburg, ondanks veel openbaar groen, geen moestuinen te vinden. Het project de mobiele volkstuinen vervult tijdelijk deze behoefte en stelt het belang van openbaar groen in Den Haag centraal.”

Bewonersparticipatie
Ook bewonersparticipatie is een belangrijk doel van het project. Bewoners leren van elkaar en wisselen kennis en ervaringen uit over hun manier van tuinieren. Wethouder Baldewsingh: “Ook de leerlingen van De Notenkraker leren straks meer over tuinieren en het belang van groen in de wijk. Door samen de tuin te verzorgen krijgen ze meer respect voor de natuur én voor elkaar.” De mobiele volkstuin werd mede mogelijk gemaakt door de Artoteek Den Haag en Stroom Den Haag. Meer informatie op www.denhaag.nl/wijkvanwaarde en www.annechienmeier.nl.


bron=Persbericht Dienst Stadsbeheer Den Haag
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn