Menu

Update: Ypenburg revisited


Spoorwegovergang
Zo was haar door het college toegezegd dat de spoorwegovergang van tram 19 bij winkelcentrum Ypenburg in orde zou worden gemaakt. “In januari dit jaar functioneerde deze al niet en dat blijkt nu weer het geval te zijn. Dit levert gevaarlijke situaties op.”


Zandstra vraagt zich af of de spoorbomen niet beter in zijn geheel verwijderd kunnen worden. De reden om ze daar te willen is namelijk achterhaald, aangezien het plan om van lijn 19 een sneltram te maken nooit doorging.


“Nu lokken ze ‘verkeerd’ gedrag uit, omdat men niet anders kan dan er maar omheen te lopen of fietsen. Ik vind dat een slecht signaal naar bijvoorbeeld onze kinderen, die wij in andere gevallen leren dat dat gevaarlijk is.”


De Blauwe Loper

Een ander bekend probleem herkende zij bij recreatieplas de Blauwe Loper. Het college had toegezegd om hier in 2011 zwemmen toe te staan. Gedurende deze periode zou een onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheid om na 2011 een aanvraag voor de status van officieel zwemwater bij de Provincie in te dienen of dat in de verdere toekomst zwemmen op eigen risico blijft toegestaan.


Zandstra: “Het bord dat aan de waterkant staat, suggereert op geen enkele manier dat men hier, weliswaar op eigen risico, gewoon mag zwemmen. En ook al was de zomer er niet echt naar, de bedoeling was dat men dit jaar desgewenst een frisse duik zou kunnen nemen.”


Beide zaken zijn middels schriftelijke vragen opnieuw onder de aandacht van het college gebracht.

Spoorwegovergang Ypenburg - Lobke Zandstra
Di 13 Sep 2011

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, de heer J.J. van Aartsen,

Op 19 januari 2011 stelde de PvdA-fractie vragen over de spoorbomen bij het Winkelcentrum Ypenburg. Wij ontvingen signalen dat deze niet goed functioneerden. Ze zouden soms aanhoudend openstaan en soms aanhoudend gesloten zijn. Ten tijde van de beantwoording op 15 februari was de storing verholpen. Wel bleef de oversteek een punt van aandacht. Op dit moment functioneren de slagbomen opnieuw niet.

Op basis van artikel 38 van het Reglement van Orde, stellen wij het college de volgende vragen.


1. Is het college bekend met het feit dat de spoorbomen bij het Winkelcentrum Ypenburg al enige tijd niet functioneren, en de hele tijd naar beneden staan?

2. Is het college met de PvdA-fractie van mening dat dit een gevaarlijke situatie is?

3. Is het college bekend met het feit dat ook de waarschuwingslichten van de spoorovergang niet functioneren?

4. Klopt het dat tramlijn 19 oorspronkelijk een sneltram zou worden waardoor er spoorbomen aan het traject zijn neergezet, en dat deze inmiddels feitelijk overbodig zijn?

5. Bent u met ons van mening dat de spoorbomen beter verwijderd kunnen worden, aangezien ze met zoveel storingen gepaard gaan?

6. Bent u bereid hierover met de HTM in overleg te gaan, zodat de veiligheid van de spoorwegovergang kan worden verbeterd?


Lobke Zandstra
PvdA

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn