Menu

Open brief aan Wethouder Norder (bouwen en wonen)

Nadat het gebied vrij is gemaakt is het nog niet geëgaliseerd en/of ingezaaid met gras. Kortom je hebt er niet veel aan. De gemeente en BOY willen daarnaast ook maar een enkele wipkip plaatsen op dit gebied. Uw toezegging ging uit van een aantal speeltoestellen en onze input qua ideeën.

Wij hebben daarna aangegeven graag 2 houten voetbaldoelvlakken te wensen, een kabelbaan, een klimgebouwtje, een of 2 schommels, een stuk asfalt met hierop een basketbalvoorziening en een overdekte ruimte in het centrum van het park voor de wat oudere jeugd. Als voorbeeld hanteren wij de speelvoorziening in Nootdorp aan de Wolverlei, ook qua gebiedsgrootte.

Het totale afgehekte gebied is 61 hekken lang en 26 hekken breed. Dit komt overeen met 213,5 meter bij 91 meter. In oppervlakte is er nu 420 m2/19428 m2 = 0,02 vrij gegeven. Dit is dus 2% van het gehele terrein. Ik hoop op de inzet van uw bestuurlijke kracht om deze onzin actie op basis van uw belofte om te buigen in een reëel speelgebied voor onze jeugd.

Concreet wil de buurtvereniging hierover de volgende vragen stellen:

- Kan de wethouder aangeven, of deze opzet passend is op de toezegging van de wethouder om alvast een deel van het park vrij te geven en  in te richten als speelgebied?
- Wat is de Wethouder van plan te doen aan de nu ontstane situatie?
- Wat is de Wethouder van plan te doen aan de toezeggingen rond het aantal te plaatsen speeltoestellen?

In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,

Drs. ing. P. Turion
Voorzitter Buurtvereniging Morgenweide

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn