Menu

Haagse gemeenteraadsleden VVD bezoeken wederom Ypenburg

Maarten Zoutenbier had de moeite genomen om een paar dagen achtereen te inventariseren hoeveel auto’s er gebruik maken van betaald parkeren.

Als voorbeeld gaf hij aan de koopavond van afgelopen donderdag: rond 18.00 uur waren er van de totaal 420 betaalde parkeerplaatsen er 88 bezet; iets meer dan 20 % dus !   Veel  bezoekers zetten hun auto in de omgeving neer, en blokkeren daarmee een bewonersparkeerplaats.

Ook  s’morgens wanneer de winkels open gaan parkeert het winkelpersoneel hun auto’s in de straten rondom het winkelcentrum, en die blijven er vervolgens de hele dag staan. Is ook te begrijpen want waar moeten zij hun auto anders kwijt. De hele dag parkeren bij een meter kost veel geld. Oplossingen die hiervoor zijn aangedragen door de winkeliersvereniging vinden geen gehoor bij de betreffende instanties. Kortom, het door de gemeente gevoerde beleid ten aanzien van betaald parkeren rond het winkelcentrum heeft alleen nog maar tot problemen geleid.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft Maarten Zoutenbier aan de fractieleden van de VVD de volgende voorstellen gedaan m.b.t. het betaald parkeren winkelcentrum.

1.Betaald parkeren 6 dagen per week, van 10 tot 17.00 uur.
2.Betaald parkeren op zondag moet komen te vervallen.
3.Het korte gedeelte van de Steentijdsingel (zo’n 40 plaatsen) moet vrij gemaakt worden van betaald parkeren. Daar zijn geen winkels, alleen woonhuizen. Gemiddeld staan daar 3 auto’s per dag.

Met deze voorstellen hoopt hij de overlast en ergernissen enigszins te beperken.
De fractieleden hebben goed geluisterd naar zijn betoog,  en stelden enkele kritische vragen.

Bart de Liefde die voor de  VVD het parkeerbeleid in zijn portefeuille heeft vond de uitleg helder, en toonde begrip voor de problematiek. Hij zegde toe met wethouder Smit over de voorstellen te gaan praten, maar omdat de vakanties voor de deur staan zal dat pas plaatsvinden na het zomerreces.   Zodra er meer bekend is, zal de VVD fractie hier mededelingen over doen.

 


bron=Buurtvereniging Morgenweide (Dick Muijs)
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn