Menu

Wonen in de Vinex: interview met bestuurslid Cynthia Dumas.

 
In 2002 kwam Ypenburg door een door de provincie voorgeschreven gemeentelijke herindeling bij Den Haag, ten koste van delen van de gemeenten Rijswijk, Pijnacker en Nootdorp. Samen met Leidschenveen vormt Ypenburg vanaf 2002 Leidschenveen/Ypenburg, het achtste stadsdeel van Den Haag. Ypenburg is opgedeeld in zes buurten, te weten: Bosweide, Singels, Waterbuurt, De Venen, De Bras en Morgenweide.

Dienstbaarheid
Cynthia is geboren in Nieuw Guinea. Toen zij twee was, is zij naar Nederland gekomen en heeft voordat zij een huis kocht in Ypenburg in Mariahoeve gewoond. Cynthia werkt fulltime als ziekenverzorgster in het Rudolf Steiner Verpleeghuis te Den Haag. Zij is vrijwilligster bij de Yarden Uitvaart Vereniging en de buurtvereniging Morgenweide. Haar sociale inslag maakt dat zij zich inzet voor andere mensen. Bij Yarden informeert zij nabestaanden over de mogelijkheden van ondersteuning en bij de buurtvereniging is zij begonnen met het wegwijs maken van mensen die van elders uit het land kwamen om zich te vestigen in Ypenburg, door het opzetten van een sociale kaart. Cynthia stelt zich zowel professioneel als vrijwillig zeer dienstbaar op.

Buurtvereniging Morgenweide
Na een gemeentelijke herindeling in 2002 is Morgenweide van een wijk in Nootdorp een buurt in Den Haag geworden. De vereniging heeft hieraan haar naam ontleed en heet sindsdien buurtvereniging Morgenweide. Met 8262 inwoners is Morgenweide de grootste buurt van Ypenburg. De buurtvereniging telt 25 actieve leden die via het bestuur en commissies de belangen van de buurtbewoners behartigt. De vereniging is in het leven geroepen om de betrokkenheid te vergroten, elkaar te leren kennen, gezamenlijke problemen aan te pakken en leuke dingen organiseren. Morgenweide heeft ook een website die te zien is via de volgende link: http://morgenweide.ypenburg.nu/index.shtml. Op deze site kunt u zich ook aanmelden als lid.

Samenwerken
De buurtvereniging Morgenweide werkt nauw samen met een aantal stedelijke en lokale organisaties om haar doelen te realiseren. Zo is Cynthia zeer te spreken over de voornemens en plannen van het gemeentebestuur. Zij is heel content met de groenvoorziening in Morgenweide, vindt het een goed idee om een zwembad te bouwen in het stadsdeel en is tevreden over de goede medische voorzieningen in Leidschenveen/Ypenburg. Cynthia vindt dat in kaart moet worden gebracht waar bewoners met hun meldingen en klachten terecht kunnen. Waar moet je bijvoorbeeld melding maken van een kapotte lantaarnpaal, of bij ervaren geluidsoverlast van kikkers. Met HOF (Promotie Haags vrijwilligerswerk) wordt niet of nauwelijks samengewerkt omdat deze instelling te stedelijk is georiënteerd, terwijl een buurtvereniging gebiedsgebonden is en zich daar specifiek richt op actieve bewoners. Met het Bureau Discriminatiezaken is tot op heden geen samenwerking. Als medewerker van het Bureau Discriminatiezaken heb ik haar gewezen op de mogelijkheden van samenwerking tussen ons bureau en buurt- en wijkorganisaties. Meer informatie hierover is te vinden op de site www.discriminatiezaken.nl.

Bewonersparticipatie
Het Burgerschapsbeleid van wethouder Rabin Baldewsingh ervaart Cynthia als heel positief. Het beleid stimuleert bewoners actief in het denken over hoe hun eigen buurt of wijk leefbaar te houden of hoe de leefbaarheid te verbeteren. De buurtvereniging die gevestigd is in een basisschool bevordert ook bewonersparticipatie. Zij treedt op als rechtspersoon bij burgerinitiatieven, bemiddelt en biedt ondersteuning bij straatfeesten, enz. De buurtvereniging weet haar leden te bereiken tijdens algemene vergaderingen over pakkende problemen in de buurt. Toch is de ervaring dat slechts weinig mensen, vooral in buurten waar de meeste mensen een baan hebben, bereid zijn zich in te zetten voor het buurtwerk.

Discriminatie
Hoewel je niet aan Cynthia kunt zien dat zij van buitenlandse afkomst is, is zij in haar jeugd uitgemaakt voor rotmop en zwartepiet. Velen dachten toen dat mensen in Nieuw Guinea niet in huizen wonen, maar in bomen. In haar functie als secretaris van de buurtvereniging merkt zij dat veel mensen zich uit onwetendheid laten sturen door vooroordelen. Door kennis te delen, elkaar te ondersteunen, door ontmoeting en dialoog tussen verschillende bewonersgroepen te organiseren hoopt zij de hardnekkige vooroordelen voor een deel weg te nemen. Voorwaarde hiervoor is dat de bewoners hiervoor open staan en bereid zijn zich in elkaars achtergronden te verdiepen; een eigen accommodatie zou hiervoor ideaal zijn.

Wonen in Ypenburg
Wonen in nieuw Ypenburg bevalt Cynthia zeer. Zij is zeer tevreden over de goede bereikbaarheid van het stadsdeel, de verscheidenheid aan woningen voor alle sociale klassen en het vele groen. Wat beter kan: het parkeerbeleid en de sociale kaart van het stadsdeel. Na een heel prettig interview met Cynthia verlaat ik de prachtige nieuwbouwbuurt Morgenweide met een warme handdruk.


bron=www.standpuntdenhaag.nl

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn