Menu

Tramhalte bij De Reef definitief !

Een korte terugblik  aan wat er is voorafgegaan  aan dit besluit.  Reeds in 2009 bij de aanleg van tramlijn 19 heeft wijkvereniging Morgenweide via haar voorzitter bij de bevoegde instanties aangegeven het nut van een tramhalte bij Gezondheidscentrum De Reef.  Deze belangrijke tramlijn die van Delft naar Leidschendam ging rijden passeerde op de route het gezondheidscentrum. Waarom de wijkvereniging dit nodig achtte was in eerste instantie het feit dat bezoekers van het gezondheidscentrum die met tram 15 kwamen een te lange afstand moesten overbruggen omdat de halte te ver van het gezondheidscentrum vandaan lag.

 

In een later stadium kwam daar nog bij de ligging van het nabij gelegen Montaigne Lyceum, een sportcomplex en het Hofbad, het nieuwe zwembad dat momenteel in aanbouw is en in 2012 open gaat. Al met al werd aangetoond dat een tramhalte bij het gezondheidscentrum een noodzaak is.


Toen lijn 19 ging rijden is  dit proces versneld, en heeft Wijkvereniging Morgenweide bij monde van haar voorzitter Dick Muijs met diverse instanties hierover gesprekken gevoerd. In een  later stadium samen met de voorzitter van het BPY, Maarten van Muijen.

 

De Gemeente heeft begin 2010 het initiatief genomen om de haalbaarheid te onderzoeken van deze nieuwe tramhalte. De haalbaarheidsstudie is uitgevoerd in samenwerking met Stadsgewest Haaglanden, HTM en IBDH ( ingenieursbureau Den Haag) Er is een schetsontwerp, en aansluitend een voorontwerp gemaakt.


Uit de haalbaarheidsstudie kwam naar voren dat de halte en nuttige functie zal vervullen in de ontsluiting van bovengenoemde voorzieningen met regionale of bovenregionale uitstraling. Qua aantallen instappers wordt uitgegaan van 100 tot 200 reizigers per werkdag, vergelijkbaar met haltes op Ypenburg waar 1 tramlijn rijdt. Als er in de toekomst nog meer functies bijkomen, kan dit natuurlijk verder doorgroeien. Conclusie van de studie: een tramhalte is op deze locatie zinvol !


Er wordt naar gestreefd de halte in gebruik te nemen bij de dienstregelingwijziging eind 2011.  Dit is op 11 december 2011.


Namens veel  bewoners van Ypenburg en daarbuiten bedank ik als voorzitter van Wijkvereniging Morgenweide  maar ook namens  het BPY, alle instanties die naar ons hebben willen luisteren, en vervolgens meegewerkt hebben aan de totstandkoming van deze halte.  Hulde ook voor de snelle besluitvorming !

 

Additionele informatie Gemeente Den Haag

De tramhalte komt op de hoek van de Kiekendiefstraat en de Laan van Nootdorp. In de richting van het NS-station Den Haag Ypenburg komt de halte tussen het fietspad en de trambaan te liggen. In de richting van Delft wordt de bestaande bushalte gecombineerd met de tram. Langs de Laan van Nootdorp komt een nieuw voetpad, zodat reizigers gemakkelijk van de tramhalte naar het nieuwe zwembad kunnen lopen.

De aanleg van de halte kost circa 400.000 euro en wordt betaald door het Stadsgewest Haaglanden en het Rijk. De halte is onderdeel van het Haaglanden Quick Winpakket van het Meerjareninvesteringsprogramma Ruimte en Transport (MIRT).

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn