Menu

Organiseer eens een straatfeest met subsidie van de gemeente!

Het doel van deze initiatieven is dat bewoners van verschillende achtergronden in een leuke en gezellige sfeer in de eigen woonomgeving elkaar ontmoeten ter bevordering van de sociale cohesie in de straat, buurt of wijk.

Let wel: U kunt de aanvraag voor een straatfeest indienen tot uiterlijk 1 juli 2009.

De aanvraag wordt, na binnenkomst, zo spoedig mogelijk behandeld. Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij automatisch een ontvangstbevestiging.  Zolang er nog voldoende subsidiebudget aanwezig is worden de aanvragen die aan alle criteria voldoen gehonoreerd. Wanneer de grens van het beschikbare budget is bereikt, worden alle volgende aanvragen afgewezen.  Dus, stuur uw aanvraag zo spoedig mogelijk in!

Alleen vrijwilligersinitiatieven komen voor subsidie in aanmerking; De gemeente maakt GEEN geld over naar individuen of groepen van individuen, maar alleen aan rechtspersonen zoals een stichting of vereniging.   U kunt het aanvraagformulier downloaden via www.denhaag.nl, digitaal loket, voer bij Zoeken “Straatfeesten” in.

Maar het kan ook anders!
      
Omdat alle aanvragen uitsluitend via de wijkvereniging worden behandeld is het voor de aanvragers veel eenvoudiger om voor het verkrijgen van de papieren versie van het aanvraagformulier contact op te nemen met het secretariaat van Wijkvereniging Morgenweide, p/a Cynthia Dumas, Buizerdlaan 17,  TEL: 015-3108640.  Daar liggen de aanvraagformulieren reeds voor u ingevuld klaar! Op dit adres kunt u ook alle andere benodigde informatie krijgen.  Ook kunt u via onze website informatie opvragen: het adres is: www.morgenweide.nl

Nogmaals: U kunt tot UITERLIJK 1 JULI 2009 een aanvraag indienen!  OP=OP, dus wees er snel bij!


bron=Dick Muijs
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn