Menu

Geen tramhalte bij gezondheidscentrum De Reef in Ypenburg?

Echter, de HTM vergeet kennelijk dat er ook bewoners van Ypenburg zijn die niet gebruik kunnen /mogen/willen maken van fiets of auto, en afhankelijk zijn van Openbaar Vervoer om een bezoek te kunnen brengen aan de dokter of apotheek in het gezondheidscentrum . Bovendien is het niet leuk om steeds maar weer te moeten vragen aan familieleden of goedwillende buren om je er even heen te rijden ! Ook de schooljeugd en bezoekers aan de sporthal zijn gebaat met een halte bij het Centrum. De uitslag van de enquête op onze website morgenweide.ypenburg.nu laat aan duidelijkheid niets te wensen over; ruim 91% wil een halte bij Gezondheidscentrum De Reef !!


Kort en goed, bewoners van Ypenburg die gebruik moeten maken van het Gezondheidscentrum, die de school en de sporthal bezoeken en straks naar het zwembad willen hebben recht op een tramhalte bij dat centrum. Wij kunnen ons niet voorstellen dat de samenstellers van het ontwerpplan deze niet zodanig kunnen aanpassen of herzien dat er een halte wordt gecreëerd. Er is vastgelegd wat de afstand moet zijn tussen 2 haltes heb ik begrepen. Maar het kan toch niet zo zijn dat bezoekers aan een gezondheidscentrum hele afstanden moeten gaan afleggen om er te kunnen komen. We hebben het in alle geledingen van de maatschappij over onderling sociaal gedrag en hoe we dat kunnen verbeteren en stimuleren; geen tramhalte bij Gezondheidscentrum De Reef levert hier geen bijdrage aan; integendeel, eerder een bijdrage aan minder sociaal gedrag. Nog is het niet te laat; voor alle betrokkenen geldt dan ook het gezegde : beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
Het bestuur van Wijkvereniging Morgenweide heeft zich vanaf het begin met hart en ziel ingezet om die halte te kunnen realiseren. Bij elke gelegenheid waar Ypenburg zaken aan de orde komen wordt deze misstand onder de aandacht gebracht van alle betrokkenen, en men zal dit blijven doen totdat er een halte komt!! Anderen (BPY, Bewonersorganisaties, Stichtingen enz.) zullen hen daarbij dienen te steunen. Het onderlinge samenwerkingsverband tussen de diverse organisaties in Ypenburg laat nogal eens te wensen over. Het realiseren van een tramhalte bij Gezondheidscentrum De Reef is in het belang van iedereen. Daarom een bij uitstek geschikte gelegenheid om die samenwerking meer te doen gelden door een krachtdadig optreden. HTM: Haagse Tegemoetkoming Maatschappij; doe uw naam eer aan en geef waar de burgers recht op hebben, EEN EIGEN TRAMHALTE BIJ GEZONDHEIDSCENTRUM DE REEF!!!!!


Ter aanvulling: Onlangs is er een vergadering geweest tussen afgevaardigden BPY, vert. van het Stadsdeelkantoor, en anderen. Bij die gelegenheid is dit onderwerp ter sprake is gebracht. Naar het laat aanzien wordt er opnieuw gekeken naar de mogelijkheden. Tevens heeft de voorzitter van Wijkvereniging Morgenweide recentelijk een brief gezonden naar wethouder Smit over dit onderwerp. Wij houden u op de hoogte !

 

Update: Het BPY heeft van de gemeente Den Haag onderstaande brief ontvangen.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn